Gå til indhold

Gennemgang af den økonomiske regulering af vandsektoren

Det bliver nu op til et udvalg at finde en ny model for den økonomiske regulering af vandsektoren. I sidste uge meddelte Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Energistyrelsen medlemmerne af kontaktudvalget for vandsektorloven, at lovforslaget om revision af den økonomiske regulering af vandsektoren bliver bremset. I stedet skal en gruppe fagfolk i et nyt vandreguleringsudvalg gå lovgivningen efter i sømmene.

Revisionen af den økonomiske regulering af vandsektoren blev sendt i høring over sommeren 2022, men har trukket ud. Det nye udvalg skal gennemgå den nuværende økonomiske regulering og efterfølgende udarbejde en rapport med anbefalinger til regeringen om, hvordan den økonomiske regulering af vandsektoren kan udformes mere hensigtsmæssigt. Lige nu arbejdes der på at lavet et kommissorium for udvalget, som så skal forelægges regeringen.

”Det er meget positivt, at der er blevet lyttet til branchen. Vi glæder os over, at den økonomiske regulering nu kan tænkes forfra, så det ikke ender som en uhensigtsmæssig løsning, hvor vi forsøger at lappe noget, der i forvejen ikke holdt vand. Derfor glæder jeg mig over, at der bliver nedsat et udvalg, som får mulighed for at komme hele vejen rundt – og som forhåbentlig kan fange de uhensigtsmæssigheder, det tidligere har været svært at få ændret”, siger direktør i Danske Vandværker Susan Münster.

Danske Vandværker vil fortsat arbejde for, at også de forbrugerejede vandværker over 800.000 m3 får mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering, da det har vist sig, at generalforsamlingerne er den bedste regulator.

Det, der kommer til at ske i praksis, er, at lovforslaget bliver fremsat i en smallere udgave med fokus på et skærpet økonomisk tilsyn og takstkontrol i vandsektoren og altså uden den bebudede justering af den økonomiske regulering. Ifølge regeringens lovprogram for folketingsåret 2023/24 forventer regeringen at fremsætte lovforslaget i Folketinget i februar. Danske Vandværker er sammen med DANVA og landets to største vandforsyningsselskaber, Hofor og Aarhus Vand, inviteret til møde med Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard (M) om revisionen af den økonomiske regulering i november.

Udgivet 03. nov. 2023