Gå til indhold

Indsamling og genanvendelse af plastrør  

Vandværkernes mængde af plastrør er typisk begrænset, og derfor er det mest hensigtsmæssigt at benytte nærliggende genbrugsstationer, hvor plastrør kan afleveres og sendes til genanvendelse.

Det kræver en aftale med forsyningsselskabet, dels for hvilke typer af plastrør, der kan afleveres, og hvordan aflevering sker med hensigtsmæssigt.

Vores anbefaling er, at I inviterer både forsyningsselskab og kommunen til en generel snak i jeres regionvandråd eller i de enkelte vandråd, om hvordan, I kan levere de plastrør I har. For eksempel

  • Overblik over, hvilke genbrugsstationer, der kan modtage plastrør
  • Dialog om, hvilke typer rør, der kan afleveres på de aktuelle genbrugsstationer
  • Aftale om, hvordan leverancen kan foregå mest hensigtsmæssigt. 

I august 2023 har vi været i dialog med Aage Vestergaard Larsen, Dansk Affaldsminimering ApS og Brancheforeningen Cirkulær (tidligere Dansk Affaldsforening) med typiske repræsentanter fra landets kommuner og forsyningsselskaber.

Den klare anbefaling er at benytte sig af de muligheder, der allerede er, og her er genbrugsstationerne en god mulighed. Det kræver dog en dialog om, hvordan indsamlingen kan ske mest hensigtsmæssigt, og hvilke genbrugsstationer I kan benytte. 

Udgivet 09. okt. 2023