Gå til indhold

Beredskab handler også om at kigge fremtiden i øjnene  

Det er farligt at sidde for længe i en bestyrelse, for man ender med at have blinde vinkler. Derfor bør bestyrelsen arbejde med løbende udskiftning. Det mener Lilian Mogensen, der har erfaring fra en lang række bestyrelser.  

Som forbruger kan man gøre sin indflydelse gældende på den årlige generalforsamling – eller ved at blive medlem af vandværkets bestyrelse. Her udfører frivillige dagligt et stort stykke arbejde på landets forbrugerejede vandværker.  

Heldigvis har mange lyst til at være med i adskillige år. Gennem deres mange års erfaring opbygger de en viden, der er guld værd. Og derfor er det også nødvendigt at overveje, hvad der skal ske, når de ikke længere er en del af vandværket. Beredskab handler nemlig også om at sikre løbende udskiftning. Både for at sikre, at den værdifulde viden ikke går tabt, men også for at undgå risikoen for at bestyrelsen stagnerer.  

Farligt at sidde for længe i bestyrelsen 

Spørger man Lilian Mogensen, der har formandsposter hos blandt andet Rejsekort & Rejseplan og konsulentvirksomheden Mannaz, er alder ikke en stopklods for at kunne bidrage til bestyrelsesarbejdet. Det handler derimod om, hvor meget energi og engagement man bidrager med.   

”Efter mange år i en bestyrelse kan man risikere at se sig blind på tingene. Derfor er en kontinuerlig udskiftning vigtig i bestyrelsen. Det handler ikke om alder, men om at sikre fornyelse og undgå inhabilitet. Man skal spørge sig selv, om man kan se hullerne i osten, eller om man har fået for mange blinde vinkler”, forklarer Lilian Mogensen.  

Den kontinuerlige udskiftning bidrager også med andre ting, der gavner vandværkets bestyrelsesarbejde. 

”Det er sundt for enhver bestyrelse at skifte ud en gang i mellem. Man nedsætter for eksempel risikoen for, at hele bestyrelsen pludselig stopper på samme tid, hvilket medfører et enormt tab af viden. Og så bliver det også nemmere at få sammensat en bestyrelse, hvor der er forskellige profiler. Det er livsfarligt for en bestyrelse, hvis vi alle sammen ligner hinanden. Både i alder, køn, faglighed og sociale baggrunde, for så tænker man på samme måde og forstærker de blinde vinkler, der kan opstå. Med mange erfarne bestyrelsesmedlemmer, har man også råd til at have nogle uerfarne kræfter, der måske ikke har prøvet at sidde i en bestyrelse før”, siger Lilian Mogensen.  

Lilian Mogensen er professionelt bestyrelsesmedlem og har gennem karrieren haft adskillige bestyrelsesposter. Foto: CBS Presse

Nye bestyrelsesmedlemmer står ikke i kø 

Udskiftningen kommer dog ikke af sig selv, for der er kamp om de frivillige kræfter. Derfor er det en bestyrelsesopgave at indtænke rekruttering, så man er klar, når der er brug for nye i bestyrelsen.  

”Jeg mener, at man i bestyrelsen skal have en efterfølgerplan, så man altid har et par kandidater i kikkerten, som man kan tage af, hvis der pludselig er en ledig stol i bestyrelseslokalet. Det handler om hele tiden at have øje for, hvem der kunne supplere bestyrelsen. Der kan være kandidater til økonomi, bæredygtighed eller digitalisering. For det er ikke let at finde de rette profiler til bestyrelsen. Det er ikke noget man bare lige gør”, forklarer Lilian Mogensen. 

Men hvornår kan en udskiftning være nødvendig? Det kan i sagens natur være vanskeligt selv at opdage, hvornår der opstår blinde vinkler i bestyrelseslokalet.  

”Alderen er ikke afgørende. Den 70-årige kan bidrage med lige så meget som den 30-årige, men for begge gælder det, at de efter nogle år i bestyrelsen kan få blinde vinkler. Derfor er det en god idé at bruge bestyrelsesevalueringerne, som vandværkerne bør gennemføre en gang om året. Det er en anledning til at kigge på, hvilke kompetencer bestyrelsen har, og hvor lang tid medlemmerne har været i bestyrelsen. Har man været der i mere end 10 år, skal man være opmærksom på, at man ikke begynder og få blinde vinkler”, siger Lilian Mogensen.  

Skabelon: Guide til jeres beredskabsplan

Tal om det i bestyrelsen 

Det kan være svært at stoppe i en bestyrelse, hvor man har brugt meget tid og har haft mange gode oplevelser. Derfor er en det god idé at tale om, at bestyrelsen har et fælles ansvar for at sikre løbende udskiftning.  

”Det bliver meget nemmere at arbejde med, hvis man tør snakke om det, inden det bliver aktuelt. Det kan bløde snakken om, hvis bestyrelsen løbende har fokus på evaluering og udskiftning. Man skal minde hinanden om, at det handler om, hvad der er bedst for vandværkets udvikling og for forbrugerne”, siger Lilian Mogensen og fortsætter:  

”Man skal spørge sig selv, hvilke nye ting man har iværksat i løbet af de seneste to år. Det er en god måde at evaluere, om man stadig er med til at skabe værdi i bestyrelsesarbejdet. Det kan også være en god idé at sammenligne sig med andre vandværker for at se om der er nogle opgaver man har overset. Det handler om at undgå, at det bliver en sovende bestyrelse”. 

I sidste ende handler det om, hvad der er bedst for vandværket og forbrugerne. Det stiller store krav til det enkelte bestyrelsesmedlem, der også må kigge kritisk på sig selv. Det har Lilian Mogensen prøvet på egen krop i løbet af hendes lange bestyrelseskarriere.  

”Jeg gik ud af DSB, fordi jeg følte, at jeg havde bidraget med det jeg kunne. Da der skulle købes nye el-tog, tog jeg beslutningen om at forlade bestyrelsen, fordi det ikke var et emne, som jeg havde nok kendskab til. Når man føler, at man har bidraget med det man kan, så har man et ansvar for at se om andre kan løfte de kommende opgaver på en bedre måde”, forklarer Lilian Mogensen.  

Udgivet 01. nov. 2023