Gå til indhold

Honorar til bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer bør have et rimeligt honorar for bestyrelsesarbejde. Er der derimod tale om driftsopgaver, bør der udbetales løn.

Det er vigtigt at skelne mellem bestyrelsesarbejde, som der betales honorar for, og driftsopgaver, som der udbetales løn for.

Men der findes ikke et entydigt svar på, hvor stort et bestyrelseshonorar skal være, men bestyrelsesmedlemmer bør dog have et rimeligt honorar for indsatsen.

Omfanget af arbejdet

Formand og kasserer varetager ofte flere opgaver end de øvrige bestyrelsesmedlemmer og bør derfor have et højere honorar.

I kan for eksempel skønne det antal timer formand og kasserer bruger på opgaver udover møder og forberedelse.

Gang antal timer med timelønnen for bestyrelsesarbejde, og I har honorarets størrelse.

Antal timer x timeløn = honorar

Honorar til et menigt bestyrelsesmedlem kan tage udgangspunkt i, hvor længe et typisk bestyrelsesmøde varer. F.eks. 2,5 timer og forberedelse1,5 timer.


Et bestyrelsesmøde honoreres herefter med 4 timer gange timesatsen.

Timesatser

Der findes ikke bestemte satser for honorar, og Danske Vandværker har derfor ikke en statistik over dette.

I kan evt. tage udgangspunkt i de kvalifikationer, som det pågældende bestyrelsesmedlem har, og så fastsætte timesatsen ud fra de kommunale overenskomster.

Eksempel: Håndværkere og faglærte arbejdere henføres under løntrin 26 (rød markering i tabellen)

Tryk på billedet og se løntabellen i større format

Løn

Hvis et bestyrelsesmedlem er ansvarlig for drift- og vedligeholdelse af vandværket, (græsslåning, vedligeholdelse m.m.) udbetales løn for det udførte arbejde.

Den slags opgaver bør ikke indgå i honorarberegning, jf. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

2 ud af 3 bestyrelser udbetaler honorar

Ved seneste medlemstilfredshedsundersøgelse i 2020 spurgte vi om honorar.

Så mange af Danske Vandværkers medlemmer udbetaler honorar (undersøgelse fra 2020)
Klik på billedet og se det i en større version
Udgivet 18. dec. 2023