Gå til indhold

Selskabsændring fra I/S til a.m.b.a.

Ændre selskabsform fra I/S til a.m.b.a. og undgå at oplyse CPR-numre på alle jeres andelshavere. Sådan ændrer I selskabsform.

Mange vandværker, der er registreret som I/S-selskaber modtager i disse måneder mails fra SKAT med overskriften: ”Jeres interessentskab er registreret uden interessenter”.

SKAT råder vandværkerne til at ændre selskabsform til et a.m.b.a. Det kan gøres uden, at I skal ændre vandværkets CVR-nummer, hvis vandværket er registreret i virk.dk som en ”forening”. Hvis man er registreret som et I/S skal man dog have nyt CVR – nummer.

Vi opfordrer jer til at ændre selskabsformen fra I/S til a.m.b.a., fordi I ellers skal oplyse CPR-numre på samtlige andelshavere – det er et stort og næsten umuligt arbejde, at registrere og opdatere disse data.

Opfordringen gælder også selv om I ikke er blevet kontaktet af SKAT.

Sådan ændrer I selskabsform

Vandværkets vedtægter: Selskabsformen i vedtægterne ændres fra I/S til a.m.b.a.
I kan evt. bruge Danske Vandværkers standardvedtægter.

Vedtægtsændringen skal besluttes på vandværkets generalforsamling
I skal huske at overholde reglerne herom i jeres vedtægter.

Sædvanligvis vil der være behov for, at der udover den ordinære generalforsamling efterfølgende afholdes en ekstraordinær generalforsamling for endeligt at få godkendt ændringen.


Adkomsthaver på tinglyste rettigheder ændres
Hvis I har fast ejendom bør vandværket ændre navnet på adkomsthaveren.

Det kan I gøre på domstol.dk – se under ”navneændring”.

Samarbejdspartnere: Informer samarbejdspartnere om ændringen af selskabsformen

  • Bank (skal evt. godkende, at samarbejdet fortsætter på uændrede vilkår)
  • Kommunen skal informeres om den ændrede selskabsform samt datoen for ændringen
  • Dataløn
  • Forsikringer
  • Telefon- og internetselskab

Virk.dk: Ændring af selskabsformen

Ændringen skal registreres i virk.dk

I kan evt. læse mere om registrering af ejerforhold her på vores hjemmeside.

Udgivet 08. dec. 2022