Gå til indhold

Registrering af ejerforhold

De internationale regler om økonomisk kriminalitet f.eks. hvidvask og skattely er strammet. Derfor skal alle virksomhedens reelle ejere registreres i virk.dk.

Hvad er en reel ejer?

Registrering – gå til Virk.dk

Definitionen på en reel ejer er i denne sammenhæng, at man ejer mindst 25 procent af virksomheden. Da det aldrig er tilfældet for et vandværk, er det derfor ikke aktuelt, at vandværkerne skal registrere deres forbrugere som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system.

I et I/S eller AMBA, hvor der altså ikke er nogen af interessenterne eller andelshaverne, som lever op til definitionen af en reel ejer, skal virksomheden aktivt registrere, at de ikke har nogen reelle ejere. Det gør man ved at sætte flueben ved, at virksomheden ikke har reelle ejere.

Vandværket kan herefter registrere sin ledelse, som enten er bestyrelsen eller en ansat ledelse.

Definition af begrebet reelle ejere

Hvorfor skal skal ejerskab registreres?


De internationale regler om økonomisk kriminalitet som for eksempel hvidvask og skattely er strammet.

Lov om indførelse af register over reelle ejere (Lov nr. 262/2016) trådte i kraft i2017.

Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

En reel ejer er altid en fysisk person. Det kan både være danske og udenlandske fysiske personer. Det er ikke nødvendigvis alle ejere, der skal registreres som reelle ejere. Det er kun de personer, der opfylder definitionen på at være en reel ejer, der skal registreres. Virksomheden skal foretage en konkret vurdering heraf.

En tilstrækkelig del vil som udgangspunkt sige, at personen har mere end 25 procent af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden. Det er ikke en fast grænse, men kun en indikation på reelt ejerskab.

Yderligere information

… om registrering af ejerforhold

En person kan også være reel ejer, hvis vedkommende udøver kontrol over virksomheden på anden måde. Det betyder, at virksomheden skal undersøge, om der er personer, der har særlige rettigheder. Det kan eksempelvis være en vedtægtsbestemt ret til at udpege flertallet af medlemmerne af virksomhedens bestyrelse eller har anden indflydelse på baggrund af en ejeraftale.

Udgivet 06. sep. 2022