Gå til indhold

Landsbestyrelsesmøde 29. august 2021

Årets fjerde møde i landsbestyrelsen blev holdt den 29. august 2021 og blev for første gang i år gennemført fysisk.

BNBO – hvordan kan medlemmerne støttes bedre?

BNBO-området og håndtering af dette fylder meget hos foreningens medlemmer. Det er oplevelsen hos både landsbestyrelsen og sekretariatets rådgivere. Derfor drøftede landsbestyrelsen, hvordan foreningen bedre kan støtte medlemmerne på både den korte og lange bane.

Der var enighed om, at det er vigtigt, at medlemmerne selv opsøger viden ved for eksempel at deltage i foreningens kurser, men også at der er behov for at styrke sekretariatets rådgivningsfunktion for at støtte medlemmerne bedst muligt. Yderligere tiltag bliver løbende meldt ud til medlemmerne via foreningens medlemsblad, på hjemmesiden og i nyhedsbrevet.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet nederst på denne side.

Find viden om BNBO bl.a. gode råd til forhandling og skabeloner til aftaler her på hjemmesiden.

Regionsbetaling for kursusaktiviteter

For at få lidt mere gang i kursusaktiviteterne besluttede landsbestyrelsen, at op til to deltagere fra hvert vandværk i resten af 2021 kan få betalt deres deltagelse på bestyrelseskurser og beredskabskurser af regionen. Dette for at støtte op om foreningens strategimål om at styrke bestyrelsesarbejdet og vandværkets beredskab.

Se vores kursusudbud under “Arrangementer”

Evaluering af landsbestyrelsen

Én gang om året evaluerer landsbestyrelsen sig selv med udgangspunkt i ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”. Evalueringen tog udgangspunkt i det udfyldte dokument fra sidste år, og ændringer blev foretaget. 

Find evalueringsdokumentet