Gå til indhold

Trivsel kendetegner demokratisk ejede virksomheder

Dagen efter, at rammerne for demokratisk ejede virksomheder blev prioriteret på finansloven, præsenterede Tænketanken Demokratisk Erhverv en ny analyse, der for første gang sætter spot på, hvad ejerformen betyder for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø.

Den komparative analyse peger på, at demokratiske virksomheder adskiller sig positivt fra andre virksomhedsformer i Danmark i forhold til medarbejdernes trivsel. For eksempel er der flere medarbejdere i demokratiske virksomheder, som er tilfredse med deres job end i sammenlignelige virksomheder med andre ejerformer. Derudover har ansatte i demokratiske selskaber lavere risiko for længevarende sygdom, og de oplever et bedre psykisk arbejdsmiljø end ansatte i øvrige selskaber. Det tyder på, at det demokratiske ejerskab har noget at tilbyde i forhold til at skabe gode arbejdspladser.

På konferencen, hvor resultaterne blev præsenteret, var der også en paneldebat om fagbevægelsens rolle i forhold til demokratiske virksomheder. Medarbejderes ejerskab udfordrer den traditionelle rolle, som fagbevægelsen har haft i forhold til en skarp opdeling af ejere og medarbejdere og varetagelse af de forskellige interesser: For hvad gør man, når grænserne bliver nogle andre, og når kravene til rådgivning er nye? Hvilken rolle stiller det fagbevægelsen i? Og hvordan varetager man individets tarv og interesser over for kollektivet?

Prioriteringen af demokratisk erhverv på finansloven kommer utvivlsomt til at fungere som løftestang, når der skal gøres op med de største barrierer for, at vi får flere demokratisk ejede virksomheder i Danmark. Her er en af de øverste ting på listen over, hvad der skal tages fat i, at det skal være nemmere at omdanne selskaber til demokratiske virksomheder, så medarbejderejerskab eksempelvis får samme regelsæt som generationsskifte. Og de mange indikationer, som analysen giver, er oplagte at gå videre med i forhold til at se på, hvordan demokratiske virksomheder bidrager til at skabe et godt og meningsfyldt arbejdsliv, herunder på vandværkerne i Danmark.

Udgivet 26. apr. 2023