Gå til indhold

Statslig regulering skal altid være proportional med formålet

Folketinget har vedtaget en række ændringer af vandforsyningsloven, der blandt andet skal sikre stærkere og mere ensartet kontrol med priserne på tværs af kommunerne.

Danske Vandværker har op til lovens vedtagelse haft tre tilhørende bekendtgørelse i høring og har indgivet høringssvar. 

Danske Vandværker mener overordnet, at det er væsentligt at sikre transparens og fair konkurrence på markedsmæssige vilkår. Statslig regulering må dog altid være proportional med formålet. Derfor lægger Danske Vandværker i sit høringssvar om markedsmæssighed særligt vægt på:

  • At det tangerer en overregulering, når bekendtgørelsen gælder for alle vandværker, der leverer over 200.000 kubikmeter og altså er omfattet af vandsektorloven. Hensigten er at beskytte mod markedsforvridende handler i koncernforbundne selskaber. Derfor er der ingen grund til at pålægge flere vandværker unødvendigt arbejde. Det vil blot koste ressourcer – og i sidste ende give forbrugerne dyrere vand end nødvendigt.
  • At begrebet ”væsentligt” ikke er defineret nærmere. Der lægges dermed op til, at dette begreb skal fastsættes ved praksis. Det betyder, at vandværkerne må gætte sig frem til, hvad der er væsentligt. Det mener vi heller ikke kan være rimeligt – slet ikke når man kan straffes for at lave en forkert vurdering.
  • At Vandsektortilsynet har fået en meget bred adgang til at bede om oplysninger fra vandværkerne. Her lægger høringssvaret vægt på, at tilsynet kun skal have ret til at bede om oplysninger, som vandværket allerede selv besidder, så vandværkerne ikke er tvunget til at opfinde nye dokumenter.

Baggrund


Danske Vandværker har i denne uge fremsendt høringssvar vedrørende udkast til tre bekendtgørelser, som følger op på ændringen af Vandsektorloven:

  • Bekendtgørelse om markedsmæssighed af vandselskabers aftaler og om vandselskabers koncern- og interesseforbundne parter 
  • Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed 
  • Bekendtgørelse om Vandsektortilsynets virksomhed 

Kommende arrangementer

Udgivet 16. maj. 2024