Gå til indhold

Nyt samarbejde + forskellige interesser = konfliktforberedelse

Det bliver meget nemmere at stå i konflikter, hvis man har forberedt sig i fredstid. Sådan lyder et af rådene fra ekspert i konfliktmægling.

Det kan være arnested for konflikter, når der skal findes et nyt, fælles ståsted for alt fra mødekultur til omgangstone og vedligeholdelsesplaner. Når man indgår driftssamarbejder eller flere vandværker fusionerer, skal bestyrelsesmedlemmerne som det første forberede sig på, at der vil være forskellige interesser i spil.

Det understreger Charlotte Cordua, der er uddannet konfliktmægler og blandt andet underviser i konflikthåndtering og projektledelse.

“Typisk har man forberedt sin egen sag og ved, hvor man vil hen. Man glemmer måske bare at gøre sig klart, hvad der kan møde en fra den anden side. Det kan lyde banalt, men det er virkelig en hjælp at rette opmærksomheden på, at der er andre interesser i rummet og ikke bare fokusere på egen agenda. Det handler helt
enkelt om at være åben for, at vi kommer ind i et forhandlingsrum med hvert vores udgangspunkt”, siger Charlotte Cordua.

Tid til tryghed og tillid

Særligt i forbindelse med fusioner er der god grund til at forberede sig på de konflikter, der kan opstå.

“Når vi går ind i et tæt, nyt samarbejde, skal vi have øje for, at vi er nødt til at bruge tid på at lære hinanden at kende og på at lave nogle aftaler i fredstid. På den måde får vi taget stilling til, hvad vi skal gøre, hvis vi senere kommer i udfordringer. Det handler om at bruge tid på at skabe tryghed og tillid i relationen”, siger Charlotte Cordua.

I følge Charlotte Cordua er nøglen til at komme bedre gennem konflikter at fokusere på at opbygge tillid i relationen.

“Den gængse opfattelse er, at hvis der opstår en konflikt, så skal vi håndtere det i et hug. Og så er det ellers overstået. Sådan arbejder jeg ikke med det. For mig handler det om tillid. Hvis vi ikke har tillid
til hinanden, så bliver konfliktløsningen også derefter”, siger hun og fortsætter:

“Arbejdet med konflikter handler altid både om en sag og om en relation. Hvis vi kun tager os af sagen, er der stor risiko for, at løsningen får et kort liv. Hvis vi ikke tager os af relationen, lever spændingerne videre, og så ender vi hurtigt i en ny konflikt”.

Med åbne øjne

Langt de fleste vandværker er godt forberedte til fremtiden. Men hvis man skal indgå et samarbejde med andre vandværker, der ikke har så godt styr på sagerne, kan det skabe store udfordringer. Det er også værd at huske, at en fusion af vandværker altid sker på frivillig basis. En sammenlægning vil derfor være en beslutning, man træffer og ikke noget, man er tvunget til.

“Selv hvis det mest moderne vandværk i Danmark lægger sig sammen med det mindst moderne, så har man set på det med åbne øjne. Fokus skal være på, hvad formålet med sammenlægningen er, og hvad man gerne vil opnå sammen. Ikke et regnskab over, hvem der bringer hvilke dårligdomme med sig”, siger Charlotte
Cordua.

Bekende kulør

Charlotte Cordua fortæller, at det også handler om at forstå dynamikken, når en gruppe udvikler sig.

“I det første møde har alle en tendens til at være mere pæne, tilbageholdende og rummelige end ellers. Man sidder og lurer hinanden lidt af. Den naturlige udvikling er, at folk efterhånden begynder at markere sig mere tydeligt og bekende kulør. Det er her, de stærke holdninger til, hvordan tingene skal være, og hvad der skal lægges vægt på, kommer frem”, siger Charlotte Cordua.

Der skal være nogen i gruppen, der tager ansvar for gruppeprocessen, samler gruppen og finder det fælles DNA. Ellers kan konflikterne ende med at blive uhensigtsmæssige.

“Når vi ser på gruppers udvikling, så er der en helt naturlig mekanisme, hvor vi først lærer hinanden at kende. Det bliver fulgt af en periode, hvor bølgerne kan gå ret højt. Her finder vi ud af, hvilke forskelligheder der er. Så kommer vi til et udviklingstrin for gruppen, hvor gruppen er formet, og hvor man bevæger sig sammen. Hvis der fra starten er en aftale om, hvordan vi skal arbejde sammen, så kan man vende tilbage til den, når der opstår en konflikt”, siger Charlotte Cordua.

En uendelig cyklus

Enhver proces, hvor der skal ske noget nyt, har en iboende mulighed for konflikt. Og konfrontationer er ikke nødvendigvis til for det dårlige, men kan også drive noget nyt frem.

“Forandring skaber konflikter, og konflikter skaber forandringer. Konflikter er bestemt ikke kun af det dårlige. Usunde og uhensigtsmæssige konflikter, som for eksempel bliver personlige eller værdibaserede, er ikke gode. Men interessekonflikter, hvor vi erkender, at vi ikke ser verden på samme måde, kan føre til nye
erkendelser”, siger Charlotte Cordua.

Værdikonflikter kan være udfordrende, fordi de bunder i forskellige opfattelser af, hvad der er rigtigt eller retfærdigt, mens personlige konflikter handler om dårlig kemi, og også kan være svære at løse, hvis de ikke bliver håndteret. Der skal være nogen, der kan hæve sig over egne interesser, tage ansvar og få løst knuden op. Men præmissen for, at en konflikt kan løses, er, at parterne oprigtigt gerne vil det.

“Hvis ikke vi får løst op for alt det, som er der, så lever spændingerne videre i samarbejdet. Så længe parterne taler
sammen, er der håb for, at man kan komme videre. Det handler i høj grad om at være bevidst om det, så man kan tage konflikterne i opløbet, før de ender med at være for svære at løse”, siger Charlotte Cordua. Hun afslutter:


“Når der er noget på spil for flere parter, kan det være optakt til en konflikt. Så alene det at kunne genkende hvad der sker, når en situation bliver optrappet, kan være konfliktforebyggende”.

Kommende arrangementer

Udgivet 21. maj. 2024