Gå til indhold

Hurra for “Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

“Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”

Vi har fået et opdateret “Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”, som er blevet forenklet, og rammerne for det gode bestyrelsesarbejde gjort mere tydelige.


Det “gamle” kodeks havde efterhånden fem år på bagen og trængte til en opdatering. Blandt andet fordi verden forandrer sig, og vi må følge med. Således er nye og vigtige emner som digitalisering og cybersikkerhed samt bæredygtighed og grøn omstilling blevet opgaver, som er flyttet ind i bestyrelseslokalerne – og kodekset adresserer disse.

Vi har lyttet til jeres input

Landsformand Jan Andersens leder bragt i Vandposten, marts 2023.

Læs Vandposten her

Vi har også lyttet til de tilbagemeldinger, I har givet os om kodekset. Vi har prioriteret at omformulere og lette sprogbrugen, så kodekset gerne skal være nemmere at gå til.

I har også givet udtryk for, at det var en stor mundfuld at forholde sig til hele 24 anbefalinger, hvis man er et lille vandværk. Derfor fremhæves 10 anbefalinger, som man som minimum bør forholde sig til på vandværket.

Derfor er kodeks en fordel


Det er ingen hemmelighed, at jeg er kodeks-mand til fingerspidserne, og i mit vandværk anser vi kodekset for et meget
vigtigt redskab til at afstemme rollefordelingen i bestyrelsen. Det styrker vores samarbejde i bestyrelsen, når alle kender deres roller og opgaver. På den måde er kodekset en god inspiration og støtte for os til at sikre, at forbrugerne får en pålidelig og effektiv forsyning af drikkevand af høj kvalitet.

En anden fordel ved at bruge “Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” er, at det bidrager til at skabe åbenhed om det arbejde, vi udfører.

Kodekset anbefaler, at vi årligt forholder os til anbefalingerne og redegør for, om vi helt, delvist eller slet ikke følger en given anbefaling.

I store virksomheder og organisationer bruger man ordene god selskabsledelse. Hos os i den forbrugerejede del af forsyningsverdenen for varme og vand, har vi valgt at bruge betegnelsen “Godt bestyrelsesarbejde”.

Men uanset navngivning giver kodekset os nogle principper, som
vi kan bruge til at skabe gode resultater.

Jeg var med til at udvikle “Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” i 2018, og igen i år har jeg været med i referencegruppen bag opdateringen af kodekset. Jeg vil gerne takke for det gode samarbejde med repræsentanter for både vandværker
og varmeværker og brancheforeningen Dansk Fjernvarme.

Tag godt imod det opdaterede kodeks

I foreningen har vi en målsætning om at mindst 75 procent af medlemsvandværkerne følger kodekset, når vi når frem til slutningen af denne strategiperiode i 2025.

Derfor er det mit håb, at I vil tage godt mod det opdaterede “Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”, og at I vil bruge alle de skabeloner, der understøtter arbejdet.

Skabelonerne og selve “Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” kan hentes på vores hjemmeside.

Du kan også deltage i webinarer og kurser med bestyrelsesarbejdet som omdrejningspunkt. Allerede i slutningen af maj har vi et godt tilbud, som giver indblik i de vigtigste værktøjer til godt
bestyrelsesarbejde.

Udgivet 17. mar. 2023