Gå til indhold
hænder rækkes op i luften generalforsamling

Generalforsamling Region Øst

Deltag online og gør din stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Øst holder generalforsamling.

Online-deltagelse

Du kan også deltage fysisk på generalforsamlingen

Det er i henhold til vedtægterne i Region Øst muligt at deltage online i generalforsamlingen.

Der skal dog være mindst 10 vandværker, der ønsker dette, før det giver mening/
værdi at gennemføre dette.

Vi starter kl. 16.30 med registrering og afprøvning af teknikken og herefter orientering ved vores landsformand Jan Andersen og direktør Susan Münster.

Under middagen vil der være pause online.

Online-deltagelse
Alle medlemsværker kan tilmelde bestyrelsesmedlemmer og ansatte. Af hensyn til logistikken er det nødvendigt at tilmelde sig i god tid inden.

Til onlinedeltagelse vil deltagerne senest dagen inden generalforsamlingen modtage en mail med et link til online opkobling.

Læs mere i indkaldelsen til generalforsamling og se årsrapport, årsberetning og andre artikler – Se mere information her

Program

16.30-17.15 Kaffe/te og registrering af stemmesedler samt systemtest for online deltagere

17.15-18.00 Indlæg ved landsformand Jan Andersen og direktør Susan Münster

18.00-19.30 Pause

19.30-ca. 21.30 Ordinær generalforsamling i Øst

 • Formand Jens Ejnar Kristensen fremlægger: Bestyrelsens beretning for Danske Vandværker Region Øst
 • Indlæg ved formand for Teknisk Forum, Niels Rasmussen: Beretning til Teknisk Forum

Tilmelding: Deltagelse i generalforsamling og middag er gratis. Af hensyn til bespisningen bedes du tilmelde dig/melde afbud senest den 31. marts 2023.

Dagsorden

Valg af stemmetæller

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Indkomne forslag

4. Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

5. Godkendelse af regionens budgetoplæg

6. Valg af bestyrelsen. På valg er:

 • Jens Ejnar Kristensen (villig til genvalg)
 • Jørgen Bruun (villig til genvalg)
 • Vicki Wellendorph Winsløv (har meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen. Der skal vælges en ny for tre år)
 • Jens Andreasen (har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Der skal vælges en ny for et år)

7. Valg af suppleanter. På valg er:

 • Flemming Møller (ikke villig til genvalg)
 • Ledig post

8. Valg til revisor og revisorsuppleant. På valg er:

 • Revisor: Gert Bigum (villig til genvalg)
 • Revisorsuppleant: Jens Gammelgaard (villig til genvalg)

9. Teknisk Forum, herunder beretning fra Teknisk Forum og valg af medlem
samt suppleant. På valg er:

 • Medlem: Henrik Pedersen (villig til genvalg)
 • Suppleant: Max Christensen (villig til genvalg)

10. Eventuelt

Relaterede emner

Er tilmeldingsfristen overskredet kontaktes kursusteamet for evt. ledige pladser.

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 04. okt. 2023