Gå til indhold
hænder rækkes op i luften generalforsamling

Generalforsamling Region Øst

Deltag online og gør din stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Øst holder generalforsamling.

Online-deltagelse i generalforsamling i Region Øst

Du kan også deltage fysisk på generalforsamlingen

Det er i henhold til vedtægterne i Region Øst muligt at deltage online i generalforsamlingen.

Der skal dog være mindst 10 vandværker, der ønsker dette, før det giver mening/
værdi at gennemføre dette.

Online-deltagelse
Alle medlemsværker kan tilmelde bestyrelsesmedlemmer og ansatte. Af hensyn til logistikken er det nødvendigt at tilmelde sig i god tid inden.

Til onlinedeltagelse vil deltagerne senest dagen inden generalforsamlingen modtage en mail med et link til online opkobling.

Læs mere om generalforsamlingen i vores indkaldelse – klik her

Se årsrapport og forslag til budget – klik her

Se vedtægter for Region Øst – klik her

Program

16.00-16.30 Systemtest for online deltagere

16.30-18.00 

  • Indlæg ved landsformand Jan Andersen og direktør Susan Münster
  • Indlæg ved formand for Teknisk Forum, Niels Rasmussen: Beretning fra Teknisk Forum

18.00-19.15 Middag / Pause

19.30-ca. 22.00 Ordinær generalforsamling i Øst

  • Formand Jens Ejnar Kristensen fremlægger: Bestyrelsens beretning for Danske Vandværker Region Øst

Dagsorden

Valg af stemmetæller

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Indkomne forslag

4. Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

5. Godkendelse af regionens budgetoplæg

6. Valg af bestyrelsen. På valg er:
Neel Ploug Olsen (villig til genvalg) 
Anne Vibeke Svan Kier (villig til genvalg)

7. Valg af suppleanter. På valg er:
Jens Pedersen (villig til genvalg) 
Flemming Wyrtz (villig til genvalg)

8. Valg til revisor og revisorsuppleant. På valg er:
Revisor: Gert Bigum (ikke villig til genvalg)
Revisorsuppleant: Jens Gammelgaard (villig til genvalg)

9. Valg af medlem og suppleant til Teknisk Forum. På valg er:
Medlem: Niels Rasmussen (villig til genvalg)
Suppleant: Max Christensen (villig til genvalg)

Relaterede emner

Er tilmeldingsfristen overskredet kontaktes kursusteamet for evt. ledige pladser.

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 20. jul. 2024