Gå til indhold
hænder rækkes op i luften generalforsamling

Generalforsamling Region Øst

Deltag online på generalforsamlingen.

Online-deltagelse

Du kan også deltage fysisk på generalforsamlingen

Danske Vandværker Øst inviterer til den årlige generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling og valg til Teknisk Forum.

Vi starter kl. 16.30 med registrering og afprøvning af teknikken
og herefter orientering ved vores direktør Susan Münster og landsformand Ole Wiil.

Under middagen vil der være pause online.

Online-deltagelse
Alle medlemsværker kan tilmelde bestyrelsesmedlemmer og ansatte. Af hensyn til logistikken er det nødvendigt at tilmelde sig i god tid inden.
Deltagelse online er mulig, og grundet undtagelsesbekendtgørelse er online afstemning tilladt også i 2021.

Belært af sidste års udfordringer må vi desværre tage forbehold for eventuelle begrænsninger som følge af forsamlingsforbud og vil følge corona-udviklingen tæt.

Vi håber, at vi kan ses, og at mange af regionens vandværksfolk vil deltage, men er I i risikogruppen for Covid-19, opfordrer vi til, at I deltager online, hvilket fungerede tilfredsstillende sidste år.

Til online-deltagelse vil deltagerne senest dagen inden generalforsamlingen modtage et link til online-opkobling.

Læs mere i indkaldelsen til generalforsamling og se årsrapport, årsberetning og andre artikler – Se mere information her

Indhold

Program:
16.30 – 17.15 Registrering og tjek af teknikken
17.15 – 18.00
Indlæg ved direktør Susan Münster – En sammenhængende drikkevandssektor
Indlæg ved landsformand Ole Wiil – Landsformanden giver depechen videre
18.00 – 19.30 Middag
19.30 – ca. 21.30 Ordinær generalforsamling i Øst
Formand Søren Hvilshøj fremlægger: Bestyrelsens beretning for Danske Vandværker Region Øst
Indlæg ved formand for Teknisk Forum, Niels Rasmussen: Beretning til Teknisk Forum

Dagsorden:
Valg af stemmetæller

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Indkomne forslag

4. Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

5. Godkendelse af regionens budgetoplæg

6. Valg af bestyrelsen. På valg er:
Kurt B. Jensen (villig til genvalg)
Ole Sørensen (ikke villig til genvalg)

7. Valg af suppleanter. På valg er:
Hans Erik Pedersen (villig til genvalg)
Vicki Wellendorph Winsløv (villig til genvalg)

8. Valg til revisor og revisorsuppleant. På valg er:
Revisorsuppleant: Ledig post
(Folkevalgt revisor: Gert Bigum er ikke på valg i år. Valgt for 2 år)

9. Teknisk Forum, herunder valg af medlem samt suppleant. På valg er:
Medlem: Niels Rasmussen (villig til genvalg)
Suppleant: Max Christensen (villig til genvalg)

10. Eventuelt

Relaterede emner

Tilmeldinger efter deadline
Er tilmeldingsfristen overskredet kontaktes kursusteamet for evt. ledige pladser.
Connie Valbjørn cv@danskevv.dk

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 28. jan. 2023