Gå til indhold
Hænder i vejret - Sprøgetime

Generalforsamling
Region Øst

Mød op og gør din stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Øst holder generalforsamling.

Så er der igen mulighed for at møde op og gøre sin stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Øst holder generalforsamling. 

Onsdag den 17. april 2024 i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted

Læs mere om generalforsamlingen i vores indkaldelse – klik her

Se årsrapport og forslag til budget – klik her

Se vedtægter for Region Øst – klik her

Vi glæder os til at se dig.

Program

16.00-16.30 Kaffe/te og registrering af stemmesedler samt systemtest for online deltagere

16.30-18.00 

 • Indlæg ved landsformand Jan Andersen og direktør Susan Münster
 • Indlæg ved formand for Teknisk Forum, Niels Rasmussen: Beretning fra Teknisk Forum

18.00-19.15 Middag

19.30-ca. 22.00 Ordinær generalforsamling i Øst

 • Formand Jens Ejnar Kristensen fremlægger: Bestyrelsens beretning for Danske Vandværker Region Øst

Tilmelding

Deltagelse i generalforsamling og middag er gratis. Ved manglende afbud fremsendes faktura på 500 kr. pr. deltager. Af hensyn til plads og forplejning bedes du tilmelde dig/melde afbud senest den 2. april 2024.

Dagsorden

Valg af stemmetæller

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Indkomne forslag

4. Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

5. Godkendelse af regionens budgetoplæg

6. Valg af bestyrelsen. På valg er:

 • Neel Ploug Olsen (villig til genvalg) 
 • Anne Vibeke Svan Kier (villig til genvalg)

7. Valg af suppleanter. På valg er:

 • Jens Pedersen (villig til genvalg) 
 • Flemming Wyrtz (villig til genvalg)

8. Valg til revisor og revisorsuppleant. På valg er:

 • Revisor: Gert Bigum (ikke villig til genvalg)
 • Revisorsuppleant: Jens Gammelgaard (villig til genvalg)

9. Valg af medlem og suppleant til Teknisk Forum. På valg er:

 • Medlem: Niels Rasmussen (villig til genvalg)
 • Suppleant: Max Christensen (villig til genvalg)

10. Eventuelt

Deltag online i generalforsamlingen

Det er i henhold til regionens vedtægter også muligt at deltage online i generalforsamlingen.

Læs mere her og tilmeld dig

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 20. jul. 2024