Gå til indhold
Hænder i vejret - Sprøgetime

Generalforsamling
Region Øst

Mød op og gør din stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Øst holder generalforsamling.

Du kan også deltage online på generalforsamlingen

Du har nu mulighed for at møde op og gøre din stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Øst holder generalforsamling. 

Det sker:

Onsdag den 19. april 2023 i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 45, 4100 Ringsted

Arrangementet begynder kl. 16.30, og selve generalforsamlingen begynder kl. 19.30.

Læs mere om generalforsamlingen i vores indkaldelse – klik her

Se årsrapport og budgetoplæg – klik her

Se vedtægter for Region Øst – klik her

Program

16.30-17.15 Kaffe/te og registrering af stemmesedler samt systemtest for online deltagere

17.15-18.00 Indlæg ved landsformand Jan Andersen og direktør Susan Münster

18.00-19.30 Middag

19.30-ca. 21.30 Ordinær generalforsamling i Øst

 • Formand Jens Ejnar Kristensen fremlægger: Bestyrelsens beretning for Danske Vandværker Region Øst
 • Indlæg ved formand for Teknisk Forum, Niels Rasmussen: Beretning til Teknisk Forum

Tilmelding: Deltagelse i generalforsamling og middag er gratis. Af hensyn til bespisningen bedes du tilmelde dig/melde afbud senest den 31. marts 2023.

Dagsorden

Valg af stemmetæller

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Indkomne forslag

4. Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

5. Godkendelse af regionens budgetoplæg

6. Valg af bestyrelsen. På valg er:

 • Jens Ejnar Kristensen (villig til genvalg)
 • Jørgen Bruun (villig til genvalg)
 • Vicki Wellendorph Winsløv (har meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen. Der skal vælges en ny for tre år)
 • Jens Andreasen (har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Der skal vælges en ny for et år)

7. Valg af suppleanter. På valg er:

 • Flemming Møller (ikke villig til genvalg)
 • Ledig post

8. Valg til revisor og revisorsuppleant. På valg er:

 • Revisor: Gert Bigum (villig til genvalg)
 • Revisorsuppleant: Jens Gammelgaard (villig til genvalg)

9. Teknisk Forum, herunder beretning fra Teknisk Forum og valg af medlem
samt suppleant. På valg er:

 • Medlem: Henrik Pedersen (villig til genvalg)
 • Suppleant: Max Christensen (villig til genvalg)

10. Eventuelt

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 22. mar. 2023