Gå til indhold

Vandsamarbejde

Det kan være en stor fordel at etablere et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse mellem vandværkerne i kommunen. Få gode råd til at komme i gang.

Påbudt vandsamarbejde


Efter vandforsyningsloven kan en kommune påbyde, at vandværker skal indgå i et vandsamarbejde, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for at sikre grundvandsressourcen.

I et tæt samarbejde kan der findes brugbare løsninger, som beskytter grundvandsressourcen, og som kommer alle vandværker til gode. Og så er man fælles om udgifterne.

Opgaver, der kan indgå i et vandsamarbejde

  • Beskyttende indsatser i forbindelse kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse,
  • Sløjfning af boringer
  • BNBO-aftaler
  • Grundvandsovervågning
  • Informationskampagner for grundvandsbeskyttelse
  • Andre grundvandsbeskyttende projekter.

Guide om vandsamarbejde

DANVA og Danske Vandværker har udarbejdet en guide om vandsamarbejde, den indeholder gode råd til, hvordan I kan komme i gang med et vandsamarbejde. 

Guiden henvender sig til vandforsyninger, vandråd og kommuner, og den kommer hele vejen rundt om de aktiviteter et vandsamarbejde indeholder, herunder jura, etablering, drift og finansiering af aktiviteter og hvordan I kan beskytte konkrete arealer mod forurening.  

Guiden har særlig vægt på BNBO, men den kan fint  bruges i andre sammenhænge.

Udgivet 13. dec. 2021