Gå til indhold

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

I Danmark ønsker vi, at beskytte grundvand mod forurening, fordi vi bruger grundvandet til drikkevand. En del af beskyttelsen sker igennem kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Staten kortlægger og udpeger indsatsområder

States grundvandskortlægning udføres med henblik på at sikre en målrettede beskyttelse af drikkevandet i Danmark.

Statens grundvandskortlægning kortlægger indsatsområder, hvor der er behov for en målrettet grundvandsbeskyttelse. Kommunerne skal på baggrund af statens kortlægning udarbejde kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde:

Kommunen skal udarbejde indsatsplaner for indsatsområderne

Kommunerne modtager statens grundvandskortlægning, og skal på baggrund af resultaterne vurdere, hvilke tiltag der skal gennemføres for at beskytte grundvandsressourcen. Kommunen skal udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse.

Har kommunen allerede udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, så kan du finde den på kommunens hjemmeside

Vandværker deltager i indsatsplanarbejdet

Når kommunen skal lave en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, skal der nedsættes et koordinationsforum, som bl.a. består af repræsentanter fra vandværkerne i kommunen.

Arbejdet i dette koordinationsforum giver jer en god mulighed for at drøfte behovet for beskyttelse i jeres indvindingsopland, at dele historisk lokalviden samt drøfte, hvilke tiltag, der skal ske i de enkelte områder. Koordinationsforummet er også et godt sted at drøfte, hvordan de enkelte tiltag skal ske, og hvordan kommune og vandværk skal arbejde sammen om dette.

Kommunalbestyrelsen og vandværket har mulighed for at sikre beskyttelsen ved frivillige aftaler, påbud fra kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsens øvrige administration.

Hvis en kommune meddeler et påbud til en lodsejer, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at beløbet skal afholdes af det vandværk, som har fordel af påbuddet. Kommunen skal afholde udgifterne, hvis der ikke er et vandværk, der har fordel af påbuddet.

Offentlig høring

Kommunen skal sende indsatsplaner i et indsatsområde i en offentlig høring, inden planen kan vedtages. Inden høring og offentliggørelse af indsatsplanen, skal kommunalbestyrelsen forelægge forslag til indsatsplan for koordinationsforummet.

Udgivet 17. okt. 2023