Gå til indhold

BNBO-erstatning

Erstatninger skal i hver enkelt situation beregnes ud fra en konkret og individuel vurdering. Der er ikke nogen facitliste for beløbets størrelse.

Erstatningen er centralt i drøftelserne med lodsejer. Hver enkelt BNBO-erstatning skal baseres på det konkrete areal og de lokale forhold. Beregningen af beløbets størrelse sker med udgangspunkt i en konkret forhandling om det samlede tab for lodsejeren.

Drøft derfor hvilke punkter og oplysninger, der lægger til grund for den pågældende erstatning. 

Erstatning: Inspiration til beløbets størrelse

Der er typisk to forhold, der er stor fokus på i en BNBO-erstatninger.

1:Handelsværdi af jorden

Hvad er jorden værd før restriktion? Hvad er jorden værd, hvis ejer skal sælge jorden med de pågældende restriktioner?

2:Ulemper ved restriktioner

 • Omlægning af den daglige drift
 • Ejendomsindskrænkning
 • Omstilling til dyrkning af andre afgrøder
 • Generelle ejendomsforhold.

Vi har udarbejdet et værktøj til at beregne en vejledende erstatning for en konkret BNBO – hent værktøjet her på siden. 

Hvad kan I gøre?

 • Kender I jordpriser eller forpagtningsafgifter I lokalområdet?
 • Spørg en lokal landbrugsmægler om der er indgået rene jordhandler i lokalområdet.
 • Spørg nabovandværkerne om de kender et prisleje, om de i gang med forhandling, og hvilket overvejelser de har gjort om erstatningens størrelse.
 • Spørg kommunen om de takster, der bruges i forbindelse med ekspropriationssager ved anlægsprojekter.
 • Kig i IFRO-notatet
  Vurdering af erstatningsniveauer i forbindelse med dyrkningsrestriktioner i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) fra Københavns Universitets) , se herunder
 • Brug Danmarks Statistik. Bemærk, at jordprisen er inklusive bygninger. Der er ikke en udtømmende liste over handler.
 • Brug Boliga.dk. Søg efter tidligere handler i området. Der er Ikke en udtømmende liste over handler.

Find inspiration i IFRO-notatet

I det såkaldte IFRO-notat, kan I tage udgangspunkt i de erstatninger, der fremgår af notatet. Se notatet her

IFRO er et vejledende notat med navnet “Vurdering af erstatningsniveauer i forbindelse med dyrkningsrestriktioner i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)” fra Københavns Universitet.  

Notatet er udarbejdet på grundlag af kendte sager og som støtte til at fastsætte erstatningernes størrelser.

 

Priserne i skemaet oven for er i kr. pr. ha.

Erstatninger skal være fair for begge parter

Accepter ikke uden videre højere krav til erstatningen. Fremlægger lodsejer et forslag, hvor det er uklart, hvad det indebærer, så bed lodsejer om at uddybe indholdet i det pågældende forslag.  

Det er vigtigt, at I gennem dialog får en fælles forståelse for, at I sammen skal forsøge at finde en fair løsning, som begge parter kan se sig i.  

Vandværket skal tilstræbe, at der udbetales en rimelig erstatning, uden at den bliver for høj. 

Udgivet 23. sep. 2022