Gå til indhold

Det er tid til at forny jeres kontrolprogram

Sådan udarbejdes et kontrolprogram

I 2018 fik de almene vandforsyninger fastlagt et 5-årigt kontrolprogram.

2023 er derfor også året, hvor de fleste af jer skal have jeres kontrolprogram fornyet hos kommunen, som gælder i en ny femårig periode, det vil sige 2023-2027.

Kontrolprgrammet skal indeholde

Et kontrolprogram skal som minimum opfylder kravene i drikkevandsbekendtgørelsen hvad angår kontrolparametre og -hyppighed.

Hvis I har brugt Danske Vandværkers skabelon, og kommunen ikke har påbudt en udvidet kontrol (for eksempel suppleret kontrolprogrammet med øvrige parametre), kan I blot ændre datoerne i jeres eksisterende kontrolprogram og sende det til kommunens godkendelse.

Mange vandanalyselaboratorier tilbyder at udarbejde eller revidere kontrolprogrammer for vandværker. I kan eventuelt kontakte det pågældende analyselaboratorie for at høre nærmere.

Kommunen er ifølge drikkevandsbekendtgørelsen forpligtet at til kvalitetssikre, at kontrolprogrammet er opdateret inden det godkendes. Derfor er det også vigtigt, at vandværket hurtigst muligt inden kontrolprogrammet udløber, indsender et nyt kontrolprogram til kommunens godkendelse.

Risikovurdering

Hvis vandværket ønsker at fravige enkelte kontrolparametre og hyppigheder, skal vandværket udarbejde en risikovurdering og indsende den som en indstilling til kommunen. En afvigelse fra det eksisterende kontrolprogram kræver, at vandværket har data som begrunder, at ændringerne ikke vil forringe kvaliteten og kontrollen med drikkevandet.

På vores hjemmeside kan du hente en skabelon som indeholder forslag til at fjerne parametre eller reducere prøvetagningshyppigheden.

Er du i tvivl om, vandværkets kontrolprogram er udløbet, skal du kontakte kommunen. Du kan alternativt kontakte et analyselaboratorie.

Udgivet 13. jan. 2023