Gå til indhold

Indvindingstilladelse

Søg om en ny indvindingstilladelse i god tid. Tal om hvor stor indvindingstilladelse bør være, og tal med kommunen om jeres ønske. 

Ansøgning  

Mange kommuner har et ansøgningsskema på deres hjemmeside, som I skal udfylde og sende til kommunen.  

Gennemgå ansøgningsskemaet, så I har alle relevante oplysninger, når I skal udfylde skemaet.  

Hvis jeres kommune ikke et ansøgningsskema, kan I downloade skabelonen til ansøgning her på siden.  

Søg i god tid 

Behandling af en jeres ansøgning kan tage tid, og der kan være en høringsfrist – vær derfor i god tid med ansøgningen.  

Kommunen skal foretage en VVM-screening af om indvindingen vil få negative virkninger på miljøet.  

Spørg kommunen, hvornår sagsbehandlingen forventes at være færdig. 

Tinglysning 

Hvis vandværket ikke ejer jorden omkring en boring, trykforøgerstation eller ledningsnet, der passerer på anden mands matrikel, bør dette være tinglyst. Der skal ikke tinglyses, hvis der er tale om offentligt vejareal. 

Udgivet 13. sep. 2022