Gå til indhold

Forstå dokumenterne i beredskabsarbejdet

Beredskabsøvelser – hvilken øvelsestype passer til jer?

Beredskabspolitik

Formålet med en beredskabspolitik er at fastlægge den overordnede ramme for organisationens beredskabsplanlægning. En beredskabspolitik angiver de strategiske målsætninger, handlemåder, midler og prioriteringer for vandværkets arbejde med beredskab.

Flere og flere virksomheder tilstræber, at beredskabspolitikken er kort og entydig på 1 enkelt side.

Risiko- og sårbarhedsanalyse


Det overordnede formål med risiko- og sårbarhedsanalyser er at skabe grundlag for en målrettet og prioriteret beredskabsplanlægning. I denne sammenhæng kan analyserne give udbytte på en række områder.

Resultaterne af risiko- og sårbarhedsanalyser kan bruges til at kommunikere begrundelser for anbefalede eller iværksatte tiltag både internt og eksternt.

I kan tage udgangspunkt i Danske Vandværkers guide: Risikovurdering, når vandværket skal arbejde med risiko- og sårbarhedsanalysen.

Beredskabsprogram

Formålet med en aktivitetsplan med fokus på beredskabsaktiviteter – også̊ kaldet et beredskabsprogram – er at hjælpe vandværket med at planlægge og gennemføre de prioriteringer, der er fastsat i beredskabspolitikken.

Beredskabsprogrammet kan laves som et årshjul, hvor bestyrelsen i vandværket kan beslutte, hvilke beredskabsaktiviteter vandværket skal gennemføre i løbet af året.

Beredskabsprogrammet kan udarbejdes, så aktiviteterne fylder maksimalt 1 side pr. år, som man ønsker at planlægge ud i fremtiden.

Generel beredskabsplan

Når vandværket er under pres – på kanten af eller i en tilstand af kaos – skal beredskabsplanen hjælpe med at træffe gode beslutninger.

Planen skal derfor indeholde klare retningslinjer og procedurer for, hvordan vandværket skal håndtere hændelser. Det vil sige, hvem der gør hvad, hvornår og hvordan i praksis.

Planen skal være opdateret. Der er ingen konkrete krav til længden af en beredskabsplan, men Danske Vandværker anbefaler at den generelle beredskabsplan ikke er længere end 10 sider.

Delplaner

En delplan kan også̊ have til formål at sikre, at samfundsvigtige funktioner kan opretholdes.

En delplan kan bestå̊ af en prioriteret liste over, hvilke sager, der er kritiske og skal prioriteres i en krise. Det letter både ledelsen og medarbejderne, når den type vigtige og vanskelige beslutninger allerede er truffet på forhånd.

En delplan kan f.eks. være en it-beredskabsplan eller en plan for informationssikkerhed.

Indsatsplan

Formålet med en indsatsplan er at sikre, at de forholdsregler, der bør tages af vandværket i forbindelse med en specifik hændelse, bliver fulgt.

Det vil for eksempel være relevant at udarbejde en indsatsplan for, hvordan man håndterer en vandforurening.

En indsatsplan skal ses som et bilag til den generelle beredskab og bør maksimalt være på 1-2 sider, og den skal have fokus på, hvordan vandværket vil forholde sig til enkelte hændelse.

Procedure og Action Cards

Instrukser – også̊ kaldet Action Cards – er tjeklister, som typisk fylder 1 side.

De giver korte, præcise handlingsanvisninger for bestemte opgaver, så̊ som aktivering af krisestabe, klargøring af faciliteter, systemer og udstyr. En instruks har til formål at sikre, at alle trin bliver fulgt, når vandværket f.eks. rammes af forurening. Procedure og Actions Card bør maksimalt være på 1 side.

Kilde: Beredskabsstyrelsen, Helhedsorienteret beredskabsplanlægning, maj 2022

Udgivet 03. jan. 2024