Gå til indhold

Information på vandværkets hjemmeside

Forbrugerne skal have information om vandværkets priser, vilkår og kvaliteten af drikkevandet, samt hvordan I producerer vandet.

Lovpligtige oplysninger vandværkets hjemmeside

Forbrugerne skal kunne finde en række lovpligtige oplysninger på vandværkets hjemmeside.

Opdater oplysningerne mindst én gang om året.

De lovpligtige oplysninger er:

Drikkevandskvalitet
 • Minimum en gang om året skal I informere jeres forbrugere om vandkvaliteten. Brug skabelonen her, så er det hurtigt gjort.

 

 • Værdier for almindelige parametre så som hårdhed, jern, mangan og mikrobiologisk kvalitet.

 

 • Værdier for parametre af særlig lokal betydning, så som nitrat, nikkel og fluorid.

Oplysning om overskridelser af kvalitetskrav beskrevet i Drikkevandsbekendtgørelsen.

 

Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

 

Oplysning om overskridelser af kvalitetskrav beskrevet i vandværkets vilkår i indvindingstilladelse.

 

 • Brug skabelonen til at informere jeres forbrugere om drikkevandets kvalitet.

 

Forsyningsområder

Forbrugerne skal kunne se forsyningsområder.

Indvindingsområder

Indvindingsmængder og områder, hvor vandet indvindes fra.

Kontaktoplysninger
 • – Navn
 • – Adresse
 • – Telefonnummer
 • – Mail

Også kontaktoplysninger på kontaktpersoner i vandværkets bestyrelse skal være tilgængelige.

Kontrolmålinger

Antal kontrolmålinger og resultater af samtlige målinger, som er foretaget ifølge vilkår i vandværkets indvindingstilladelse.

 

Kontrolmålinger, der er taget ifølge Drikkevandsbekendtgørelsen.

Persondatapolitik

Når man indsamler personoplysninger, er man underlagt en oplysningspligt. Forbrugerne skal derfor vide, hvilke personoplysninger vandværket behandler, og hvad formålet med behandlingen er.

 

For at man kan iagttage sin oplysningspligt, er det vigtigt, at man foretager aktive skridt til at give disse oplysninger til sine forbrugere. Dette bør man derfor gøre i sin persondatapolitik.

 

Se skabelonen til persondatapolitik  her

 

Persondatapolitikken skal være lettilgængelig for forbrugerne og skal derfor altid ligge på vand værkets hjemmeside og meget gerne på forsiden.

Regulativ

Regulativet skal indeholde oplysninger om vilkårene for at få leveret vand.

 

Regulativet beskriver de nærmere regler om:

 

 • – Retten til forsyning fra forsyningsledningerne
  – Vandforsyningens forpligtigelser
  – Grundejernes forpligtigelser
  – Opkrævning af takster og tilslutningsafgifter.

Regulativet kan også indeholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen.

 

Det er jer, der skal udarbejde regulativet, som herefter skal godkendes af kommunen.

Branchevejledning – regulativ

Danske Vandværker og DANVA har udarbejdet en fælles branchevejledning – regulativ for almene vandforsyninger.

 

Branchevejledningen er resultatet af adskillige vandforsyningers og styrelsers bidrag og byder på moderne leveringsbetingelser, som erstatter Normalregulativet fra 2014.

Vi anbefaler, at I udarbejder et nyt regulativ med udgangspunkt i den nye branchevejledning.

 

I kan med fordel udarbejde det nye regulativ i jeres vandråd, fordi kommunerne sætter pris stor pris på, at de almene vandforsyninger har et fælles regulativ.

 

Du kan finde branchevejledningen her

 

 

Takstblad

I takstbladet skal I informere forbrugere om priserne.

Priserne skal offentliggøres på vandværkets hjemmeside.

Vandbehandling

Vandbehandling på vandforsyningsanlægget.

Kom godt i gang med jeres hjemmeside

Der er mange vigtige ting at overveje, når man skal lave en ny hjemmeside. 

Hvor begynder man?

Det er vigtigt, at I har en plan og vision for jeres nye hjemmeside, inden I leder efter en leverandør eller begynder at lave den selv.

Overvej eksempelvis, hvilke behov I har for hjemmesiden og hvor meget den må koste.

På SMVGuiden kan finde en liste med 25 ting, I kan overveje når I skal vælge leverandør: Huskeliste til valg af leverandør.

Sørg for at jeres hjemmeside er sikker

Udover hjemmesidens indhold, skal I også sørge for, at hjemmesiden er sikker at besøge.

På hjemmesider kan et SSL-certifikat vise besøgende, at hjemmesiden er sikker. Det er et digital certifikat, der er med til at etablere en sikker forbindelse mellem webserver og en browser.

Hvis I har certifikatet, vil I kunne se en hængelås til venstre for jeres URL, men hvis I ikke har det, vil der stå “ikke sikker.

Uden SSL-certificeringen kan det være utrygt for besøgende, hvilket er et ærgerligt indtryk at efterlade forbrugerne med. Derudover vil der være en risiko for at jeres side ikke dukker op på Google, fordi den straffes for at fremstå som ikke sikker.

Kontakt jeres hostingleverandør, hvis I ikke har certifikatet.

Udgivet 25. sep. 2022