Gå til indhold

Hvidvaskningsregler

Derfor skal banken se legitimation på bestyrelsen i et vandværk.

I et vandværk er det bestyrelsen og/eller ledelsen, der betragtes som “de reelle ejere”, og af den grund skal bestyrelsen legitimere sig selv over for banken.

Hvidvaskningsloven

Hvidvaskloven kræver, at banken skal have et godt kendskab til alle sine kunder – det gælder, uanset hvem man er, og hvad man bruger banken til.

Banken skal i den forbindelse kontrollere din identitet og vil derfor typisk bede om at se ID-oplysninger.

Mange banker beder ofte om at se dit pas eller kørekort, fordi det vurderes at være sikre former for legitimation.

Banken skal kunne dokumentere, at den har kontrolleret din identitet og skal derfor opbevare en kopi af de legitimationsdokumenter, som du har vist.

Banken er forpligtet til at underrette myndighederne, hvis der er mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering.

Hvis banken bliver i tvivl om, hvorvidt oplysningerne er tilstrækkelige eller opdaterede, har den pligt til at spørge igen.

Passer banken godt på mine oplysninger?

Banken skal selvfølgelig passe godt på dine oplysninger. Du skal selvfølgelig have tillid til, at dine oplysninger behandles fortroligt. Lovgivningen stiller meget strenge krav til, at bankerne passer godt på kundernes persondata.

Revisionsvirksomheder

Tilsvarende regler gælder i forhold til legitimering over for vandværkets revisor. Revisionsvirksomheder er også omfattet af hvidvaskloven, og derfor er der også et krav om, at en revisor skal have et godt kendskab til alle sine kunder. Derfor skal bestyrelsen kunne legitimere sig selv overfor vandværkets revisor.

Udgivet 02. nov. 2022