Gå til indhold

Afstemning på generalforsamlingen

Dirigenten leder afstemningen på generalforsamlingen. Få gode råd her.

Tvivl om afstemningsregler

Hvis der opstår tvivl om, hvordan afstemningsreglerne skal forstås, er det dirigenten, der afgør sagen.

Dirigenten kan i sjælden tilfælde afvise en afstemning. Men det er ikke tilrådelig, da den person, der har stillet et forslag kan bede om, at der vælges en ny dirigent eller få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Stemmesedler

Stemmesedler skal have et udseende, så de er lette at genkende, og det skal være helt entydigt, at det er en af de udleverede stemmesedler

Der kan være flere afstemninger, derfor skal det være tydeligt, hvilke afstemning en stemmeseddel hører til.

Det skal altså være forberedt hjemmefra.

Dirigenten sikrer, at det er kun er de stemmeberettigede, der afgiver deres stemme samt eventuelle fuldmagter.

Brug eventuelt vores skabelon til stemmesedler.

Stemmetællere

Dirigenten sørger for at der er udpeget stemmetællere.Men det er dirigenten, der har det fulde ansvar for, at afstemningen foregår korrekt.

Skriftlig afstemning

Vedtægterne har oftest en bestemmelse om, hvornår og under hvilke omstændigheder en skriftlig afstemning kan forlanges.

Temaet for afstemningen

Dirigenten har ansvaret for, at temaet for afstemningen er så tydeligt formuleret, at alle ved, hvad der stemmes om.

Dirigenten kan forlange, at foreslaget fremstilles skriftligt.

Simpelt flertal

Afstemninger om et forslag afgøres normalt ved simpelt (relativt) flertal.

Det vil sige, at det forslag (ja eller nej), der får flest stemmer, er gældende.

Personvalg

Personvalg afgøres normalt ved simpelt (relativt) flertal, så den person, der får flest stemmer, er valgt.

Listevalg ved valg af flere personer

Hvis der skal vælges flere bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, er det en god ide med to listevalg med samme procedure ved valg af bestyrelse og suppleanter.

 

Det vil sige, at der stemmes om alle posterne under ét.

 

Eksempel:Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg, og alle er villige til genvalg.

 

De tre bestyrelsesmedlemmer bliver alle foreslået. Samtidig bliver yderligere en person foreslået af generalforsamlingen.

 

Dirigenten informerer generalforsamlingen om, at der skal være skriftlig afstemning. På stemmesedlen må de stemmeberettigede skrive op til tre navne.

 

De tre, der har opnået flest stemmer, er valgt.

 

Noter navnene på foreslåede kandidater på en tavle eller overhead i den rækkefølge, de bliver foreslået.

Kampvalg

Hvis der er optræk til kampvalg, er det klogt at tilbyde alle kandidater, at de kan komme op og kort motivere, hvorfor de ønsker at stille op.

Skal være til stede for at blive valgt

Normalt skal en kandidat skal være til stede for at blive valgt. Hvis han eller hun er forhindret skal vedkommende aflevere et skriftligt tilsagt om villighed til valg eller genvalg.

Stemmetal skal fremgå af referatet

Det er dirigentens ansvar, at stemmetallene kommer med i referatet.

Fuldmagt

Det skal fremgå af vandværkets vedtægter, om det er muligt at stemme ved fuldmagt.

Dirigenten bør studere vedtægterne nøje.

Juridiske personer

Når en ejendom ikke ejes af en fysisk person, er ejeren en juridisk person.

Eksempler på typiske juridiske personer er:

  • Virksomheder
  • Boligforeninger
  • Andelsforeninger

Juridiske personer har stemmeret på lige fod med alle andre og bestemmer selv, hvem de vil lade sig repræsentere af på generalforsamlingen ved en såkaldt stillingsfuldmagt.

Fuldmagter bør i større forsamlinger indsamles ved indgangen, men senest inden stemmesedlerne bliver udleveret. Fuldmagter skal afleveres til dirigenten.

Den, der udleverer stemmesedler, skal meddele dirigenten, hvor mange stemmesedler, der er udleveret. Dirigenten kan dermed ved afstemninger kontrollere, at der ikke bliver afgivet flere stemmer fra de tilstedeværende stemmeberettigede samt evt. fuldmagter.

En stemme pr. medlem

I de fleste vedtægter er det præciseret, at hvert medlem kun har én stemme.

Stemmeretten følger ejendommen. Det vil sige én ejendom, lig med én stemme, uanset hvor mange der har tinglyst adkomst til ejendommen.

Udgivet 20. sep. 2022