Gå til indhold

Ansættelseskontrakter

Ansatte skal have en kontrakt, men hvilke oplysninger skal der stå i den?

Ansatte har krav på en kontrakt, når den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 3 timer.

Ansættelseskontrakten skal udarbejdes senest 7 kalenderdage efter, at ansættelsesforholdet er begyndt.

Kontrakten skal være skriftligt og kan fremstå som et eller flere dokumenter.

Hvad skal der som minimum stå i ansættelseskontrakten?

 • Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed eller angivelse af forskellige arbejdssteder
 • Stilling eller beskrivelse af arbejdet
 • Ansættelsens starttidspunkt
 • Ansættelsens forventede varighed, hvor der ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse
 • Varigheden af og vilkårene for en eventuel prøvetid
 • Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 • Varighed af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsel eller reglerne herom
 • Den gældende eller aftalte løn, tillæg m.v. samt oplysning om lønnens udbetalingsterminer
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Den ret til uddannelse, som arbejdsgiveren eventuelt tilbyder
 • Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet.
 • De sociale sikringer som arbejdsgiveren har tegnet der dækker den ansatte, samt hvor disse sikringer er tegnet. Herunder falder blandt andet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Læs loven

Du kan læse mere i Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Udgivet 10. jan. 2024