Gå til indhold

Repræsentantskabsmøde 13. nov. 2022

Foreningens repræsentantskab har afholdt det halvårlige ordinære møde den 13. november 2023.

Inden selve mødet bød programmet på indlæg om cybersikkerhed og beredskab. Foreningen har i efteråret gennemført en undersøgelse, om medlemmerne har beredskabet klar ved strømsvigt. Undersøgelsen viste, at der er behov for en indsats på beredskabsområdet, så vandværkerne er rustet, hvis strømmen går.  

Dette bakkede repræsentantskabet op om, samtidig med at indlæggene gav større bevidsthed om alvoren og truslen mod vandbranchen, når det handler om cybersikkerhed og beredskab. Der bliver derfor den kommende tid sat initiativer i gang, der skal styrke sikkerheden og fokus på området. 

Læs mere om vores it-sikkerhedspakker – klik her

Læs mere om beredskab – klik her

Roller og ansvar i den politiske organisation 

Repræsentantskabet diskuterede også roller og ansvar for henholdsvis repræsentantskab, landsbestyrelse og direktør samt samspillet mellem de forskellige organer. Formålet var at give en større forståelse for, hvilken rolle man er valgt til på de regionale generalforsamlinger.  

Der blev blandt andet drøftet, hvor skillelinjen går mellem ansvarsområder, hvem der træffer hvilke beslutninger, hvem der har indsigt i hvilke sager, og hvordan og på hvilke områder repræsentantskabet og landsbestyrelsen kan supplere hinanden.  

Det blev på baggrund af drøftelserne aftalt, at der på repræsentantskabsmødet i juni 2023 behandles et oplæg til en forretningsorden for repræsentantskabet. 

Budget og kontingent 2023

Repræsentantskabet godkendte budget og kontingent for 2023. Det er i budgettet antaget, at konsekvenser af Covid-19 ikke vil påvirke indtægter og udgifter i væsentligt omfang i 2023, og der er dermed taget udgangspunkt i et normalår. 

Se hvad du får for dit kontingent – klik her

Strategiske indsatser 2023 

Repræsentantskabet godkendte de strategiske indsatser for 2023, som i sidste ende skal bringe foreningen tættere på målet om at indfri de overordnede strategiske mål i foreningsstrategien ”Fællesskab om drikkevandet”. De strategiske indsatser udgør samtidig rammerne for sekretariatets arbejde det næste år.  

Læs mere om foreningens strategi og indsatser – klik her