Gå til indhold

Repræsentantskabsmøde 12. juni 2022

Foreningens repræsentantskab afholdt det halvårlige ordinære møde den 12. juni 2022. Dagen inden var der afholdt seminar, hvor foreningens politiske retning, digitalisering og bestyrelsesarbejde var på dagsordenen.

Godkendt revideret regnskab

Repræsentantskabet fik fremlagt foreningens reviderede regnskab, som viser et overskud på cirka 800.000 kr. mod et budget på cirka -1 mio. kr. Ændringen til den positive side skyldes primært, at det lykkedes at afholde to messer, at regionerne fraskrev sig noget af deres regionstilskud og honorar, og at der generelt er tænkt i besparelser. Ingen havde indsigelser imod regnskabet, og det blev dermed godkendt.

De overordnede regnskabstal kan ses i foreningens årsberetning for 2021.

De fulde regnskaber for Danske Vandværker er kun tilgængelige for medlemmer.

Vedtægtsændring – ændring af frist for udmeldelse

Der blev fremlagt et forslag til en ændring af foreningens vedtægter, §3, stk. 6, om at ændre fristen for udmeldelse af foreningen fra en til tre måneder. Dette blev fremlagt med en begrundelse om at kunne udarbejde et mere retvisende budget for det kommende år. Vedtægtsændringen blev enstemmigt godkendt.

Se foreningens vedtægter