Gå til indhold

Repræsentantskabsmøde 12. juni 2021

Foreningens repræsentantskab afholdt det halvårlige ordinære møde den 12. juni 2021.

Godkendt revideret regnskab

Repræsentantskabet fik fremlagt foreningens reviderede regnskab. I fremlæggelsen blev der lagt særlig vægt på Covid-19 og dets påvirkning på det endelige resultat. Ingen havde indsigelser imod regnskabet, og det blev dermed godkendt.

De overordnede regnskabstal kan ses i foreningens årsberetning. Find den her på hjemmesiden.

De fulde regnskaber for Danske Vandværker er kun tilgængelige for medlemmer.

Vedtægtsændring så der kan afholdes digitale møder

På baggrund af læringen efter Covid-19 var der fremsat forslag om en vedtægtsændring, som muliggør, at det fremover vil være muligt at afholde digitale repræsentantskabsmøder. Vedtægtsændringen blev enstemmigt godkendt.

Se foreningens vedtægter