Gå til indhold

Repræsentantskabsmøde 12. juni 2021

Foreningens repræsentantskab afholdt det halvårlige ordinære møde den 12. juni 2021.

Godkendt revideret regnskab

Repræsentantskabet fik fremlagt foreningens reviderede regnskab. I fremlæggelsen blev der lagt særlig vægt på Covid-19 og dets påvirkning på det endelige resultat. Ingen havde indsigelser imod regnskabet, og det blev dermed godkendt.

De overordnede regnskabstal kan ses i foreningens årsberetning.

De fulde regnskaber for Danske Vandværker er kun tilgængelige for medlemmer.

Vedtægtsændring så der kan afholdes digitale møder

På baggrund af læringen efter Covid-19 var der fremsat forslag om en vedtægtsændring, som muliggør, at det fremover vil være muligt at afholde digitale repræsentantskabsmøder. Vedtægtsændringen blev enstemmigt godkendt.

Se foreningens vedtægter