Gå til indhold

Repræsentantskabsmøde 10. juni 2023

Foreningens repræsentantskab afholdt det halvårlige ordinære møde den 10. juni 2023.

Inden selve mødet bød programmet på indlæg om foreningens politiske mærkesager og en gennemgang af det reviderede “Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” herunder en præsentation om kodekset og bestyrelsesarbejde, som repræsentantskabsmedlemmer kan tage under armen og med ud til møder med vandværker.

Desuden var cybersikkerhed og it-sikkerhedsløsning til vandværkerne også på dagsordenen. I efteråret 2022 blev det besluttet at sætte initiativer i gang for både at styrke og sætte fokus på it-sikkerheden. Disse initiativer blev der givet en status på. Indlægget var også med til at øge bevidstheden om alvoren om at arbejde seriøst med at forebygge og forholde sig til truslen mod vandbranchen, når det handler om cybersikkerhed og it-beredskab.

Godkendt revideret regnskab

Repræsentantskabet fik fremlagt foreningens reviderede regnskab, som viser et underskud på 757.371 kr., hvilket er bedre end det budgetterede underskud på 1.356.000 kr. Dette skyldes et mindre forbrug på blandt andet kørsel, og at der er brugt færre omkostninger på kursusområdet. Årets resultatet er tilfredsstillende, idet det følger den plan, som repræsentantskabet har lagt for en kontrolleret nedbringelse af foreningens formue.

Ingen havde indsigelser imod regnskabet, som dermed blev godkendt.

De overordnede regnskabstal kan ses i foreningens årsberetning for 2022.

De fulde regnskaber for Danske Vandværker er tilgængelige for foreningens medlemmer på Min Side.

Vedtægtsændringer

På repræsentantskabsmødet i november 2022 var der en drøftelse af arbejdet i repræsentantskabet og landsbestyrelsen (roller, ansvar, opgaver og fortrolighed). I forlængelse af mødet er der sket en præcisering af vedtægterne. Der er også arbejdet med en forretningsorden for repræsentantskabet, som tydeliggør, hvilke opgaver repræsentantskabet har, og hvordan der samarbejdes om foreningens fortsatte udvikling.

På mødet blev både forslag til vedtægtsændringer og forretningsorden drøftet, og efter et par mindre tilretninger blev begge dele enstemmigt godkendt.

Se foreningens vedtægter