Gå til indhold

Landsbestyrelsesmøde 10. sept. + 7. okt. 2023

Årets tredje og fjerde ordinære møder i landsbestyrelsen blev holdt henholdsvis den 10. september 2023 og den 7. oktober 2023.

Risikovurdering for foreningen

Landsbestyrelsen udarbejder én gang om året en risikovurdering, som identificerer de største risici samt håndtering af disse. Risikovurderingen har også betydning for identifikation af strategiske fokusområder, og dermed har den også betydning for indfrielsen af foreningsstrategien.

Kursusstrategi 2023-2027 

På baggrund af en medlemsundersøgelse om tilfredshed med foreningens kurser er der udarbejdet en ny strategi for foreningens kursusområde, som gælder de næste fire år. Den afløser den nuværende strategi, som udløb i år.

Fokus for den nye kursusstrategi er, at medlemmernes bestyrelser og driftsfolk fortsat kan tilegne sig de rette kompetencer og viden for at drive et vandværk efter gældende krav. Og samtidig skal kursusstrategien være med til at støtte op om at skabe en kompetent vandværksforsyning.

Den overordnede vision for strategien er, at en øget andel af foreningens medlemmer og eksterne har lyst til og mulighed for at deltage i faglige arrangementer, hvor indholdet og undervisningsformen er tilpasset udviklingen og giver plads til dialog og netværk.

Frem til 2027 arbejdes der med fem fokusområder: Indhold, form, kommunikation, samarbejde og bæredygtighed, hvor hvert fokusområde har en række handlepunkter, som skitserer hvilke tiltag og mål, der skal arbejdes med indenfor strategiens levetid.

Evaluering af landsbestyrelsen 

Én gang om året evaluerer landsbestyrelsen sig selv med udgangspunkt i ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”. I år tog evalueringen udgangspunkt i redegørelsen og de 24 anbefalinger i det reviderede kodeks, som blev drøftet og udfyldt.

Fremadrettet har landsbestyrelsen fokus på rollerne i bestyrelsen, at Danske Vandværker skal flytte sig som forening, og at man kommer godt i mål med foreningsstrategien.

Find evalueringsdokumentet – klik her

Repræsentantskabsmøde 19. november 2023

Landsbestyrelsen godkendte udkast til dagsorden og program for møde i Repræsentantskabet i november 2023, hvor godkendelse af budget og kontingent for 2024 er hovedemner på dagsordenen. Derudover er midtvejsstatus for foreningsstrategien, som udløber ved udgangen af 2025, samt strategiske indsatser for det kommende år også en del af mødeprogrammet.