Gå til indhold

Landsbestyrelsesmøde 15. april 2021

Årets andet møde i landsbestyrelsen blev holdt den 15. april 2021, og på grund af Covid-19 blev mødet afholdt digitalt.

Gennemgang af Årsrapport 2020

Landsbestyrelsen gennemgik sammen med revisor og ledelsen Årsrapport 2020, som sendes til endelig godkendelse i repræsentantskabet på deres møde den 12. juni 2021.

På mødet blev også Årsberetningen for 2020 drøftet. Den indeholder opsamlingen på året, der gik, forskellige nøgletal og årsregnskabet. Når den er godkendt af repræsentantskabet, vil den kunne ses her på hjemmesiden.

Koncept for uddeling af Årets Vandværkspris

Én af de vedtagne strategiske indsatser for 2021 er at udvikle et koncept for uddeling af en vandværkspris, hvis formål er at fremhæve og synliggøre det ekstraordinære vandværksarbejde. Landsbestyrelsen godkendte et forslag til model for uddeling af prisen herunder blandt andet tildelingskriterier, sammensætning af jury og tidspunkt for prisoverrækkelse.

Når den endelige model ligger klar, vil du få mere information om, hvordan der vil kunne indstilles kandidater til prisen og senere hen, hvordan der kan stemmes.

Revideret kommissorium for Teknisk Forum

Kommissoriet for Teknisk Forum er blevet revideret. Det nye er en specifikation af, hvem der kan vælges til Teknisk Forum. Det bliver fremover muligt for bestyrelsesmedlemmer i vandværker at blive valgt til Teknisk Forum – dog forudsat, at de har en stærk vand- og driftsteknisk baggrund, samt som minimum har bestået Danske Vandværkers drifts- og hygiejnekursus eller tilsvarende.

Det er landsbestyrelsens ønske at udnytte, at der i bestyrelserne på vandværkerne er personer med driftstekniske kompetencer.

Find mere info om Teknisk Forum – klik her