Gå til indhold

Vent til byrådet har truffet en beslutning om påbudsvilje

Ellers risikerer lodsejeren at blive forhindret i at opnå forhåndstilsagn fra Skattestyrelsen om skattefritagelse, og det er BNBO-aftalen i skabelonen betinget af.

Erfaringerne viser nemlig, at SKAT meddeler afslag til de lodsejere som har ansøgt SKAT om bindende svar om skattefritagelse i BNBO-sager, hvor en dato og underskrift er påført aftaledokumentet før der i byrådet er vedtaget en beslutning om påbudsvillighed. Dermed kan aftalen ikke indgås på ekspropriationslignende vilkår.
 
Desuden viser erfaringerne fra andre BNBO-sager også, at SKAT giver afslag, hvis der ikke forinden dato for underskrift i aftalen, forelå en byrådsbeslutning om påbudsvillighed helt ned på de enkelte berørte matrikler.
 
For at bedst muligt sikre, at lodsejeren kan opnå forhåndstilsagn fra SKAT om skattefritagelse, har Danske Vandværker fra Haderslev Kommune modtaget anbefalinger til procestrin som en håndfuld af kommuner følger.

Følgende kommuner, udover Haderslev følger disse 9 trin: Esbjerg, Viborg, Kolding, Sønderborg, Skanderborg, Gribskov og Favrskov.

  1. Frivillig aftale forhandles til enighed.
  2. Parterne/vandværket udfylder kontraktdokumenter for de enkelte lodsejere med kortrids af det/de defigurerede areal(er) der ønskes beskyttes på de specifikke matrikel(r) (Minus underskrift og dato for ikrafttrædelse).
  3. Aftalen sendes til kommune der skal efterse, at aftalen giver den rette beskyttelse og at der ikke gives mere i erstatning end der kunne opnås ved taksation. Derefter sendes den til godkendelse i udvalg/kommunalbestyrelse.
  4. Godkendelse i udvalg/kommunal bestyrelse af ekspropriationsvillighed/påbudsvillighed på de enkelte matrikler inklusiv de defigurerede arealer (Kortrids som dokumentation).
  5. Dato og reference til Udvalgs/byrådsbeslutning påføres aftale skabelon.
  6. Lodsejer kan på eget initiativ indsende den påtænkte aftale til SKAT og afsøge forhåndsgodkendelse af skattefrihed.
  7. Såfremt SKAT godkender aftalen, kan den frivillige aftale få dato og underskrives.
  8. Den underskrevne aftale tinglyses.
  9. Når aftalen er tinglyst, skal den sendes i kopi til kommunen – så kan de kan sætte BNBO som indsats gennemført ved Miljøstyrelsens-kortdata.

 
Skattestyrelsen er alene myndighed på området, derfor er ovenstående procestrin det bedste bud på sikkerhed for, at en endelig aftale om BNBO kan indgås med størst sandsynlighed for at lodsejeren opnår skattefrihed.


Du kan kontakte din kommune og høre om de har truffet afgørelse om påbudsvillighed, og om det er på matrikelniveau.

Udgivet 09. dec. 2022