Gå til indhold

PFAS-ramte vandværker skal have økonomisk støtte 

Debatindlægget af Susan Münster, direktør i Danske Vandværker, er bragt i WaterTech den 29. september 2023.

Miljøministeren har bekræftet, at ministeriet netop nu ser på, hvordan mindre vandværker kan få kompensation, hvis de rammes af PFAS-forurening. På høje tid og et vigtigt skridt i forhold til at sikre, at uforskyldte forbrugere ikke bliver ramt økonomisk skævt, mener Danske Vandværker.   

Det kan ramme uskyldige forbrugere helt skævt, når et vandværk konstaterer PFAS og skal investere i nye rensemetoder eller boringer: Selv om forureningen hverken er vandværkets eller forbrugernes skyld, kan de alligevel ende med at stå med en stor ekstraregning.  

Særligt for mindre vandværker kan det være en udfordring at dække udgiftsstigningen over vandtaksten, fordi den skal deles mellem relativt få forbrugere.  

Det er dyrt at investere i ny boring og ny renseteknologi, særligt hvis vandværket ikke kan låne i banken til investeringen, men skal hente pengene hos forbrugerne her og nu.   

En ny boring alene koster op imod en million kroner, og jo færre forbrugere man er om at betale regningen, desto dyrere bliver det for den enkelte. Et hurtigt eksempel: Hvis 100 forbrugere skal dække udgifterne til en ny boring til en million kroner, koster det dem 10.000 kroner hver. Og det er uden udgiften til at etablere rensning af vandet, hvis det også viser sig at være nødvendigt. Her er der også tale om store beløb alene i opstartsinvesteringer. Særligt for mindre og helt små vandværker kan PFAS-forureninger derfor ramme både uforskyldt og med store økonomiske konsekvenser. 

Danske Vandværker er derfor begejstrede for, at miljøminister Magnus Heunicke i et interview i WaterTech anerkender, at PFAS-forureninger kan have store konsekvenser for mindre vandværker – og at ministeriet netop nu ser på modeller for, hvordan man kan hjælpe. 

Håber på en enkelt ordning 

Det er på høje tid, at der kommer en ordning for en økonomisk kompensation: Flere vandværker har igennem en årrække forsøgt at råbe myndighederne op og få sat emnet på dagsordenen. Og udfordringerne bliver ikke mindre de kommende år: Alene i år er der kommet 10 nye PFAS-stoffer på listen over, hvad vandværkerne skal teste for, lige som det rene vand er under pres på grund af en utilstrækkelig beskyttelsesindsats fra myndighedernes side over årtier.  

Og som ministeren selv har understreget, så er den decentrale vandforsyning i Danmark noget, vi allesammen har stor glæde af. Derfor er det kun rimeligt, at man som samfund også træder til, hjælper med at afbøde konsekvenserne og sikrer det rene drikkevand. 

For at hjælpe mindre vandværker i praksis skal den statslige kompensationsordning være enkel og uden bureaukratiske bespænd, så de trængte vandværker nemt kan få del i midlerne. Det vigtigste er, at ordningen hjælper den målgruppe, som er blevet stillet en løsning i udsigt.  

I Danske Vandværker ser vi derfor meget frem til at modtage oplægget til den økonomiske kompensationsmodel fra ministeren og glæder os til at samarbejde med ministeriet om den endelige udformning.  

Udgivet 29. sep. 2023