Gå til indhold

PFAS-plan: Et stort og vigtigt skridt for vores drikkevand

Et samlet Folketing har med PFAS-handlingsplanen afsat en pulje på 110 millioner kroner, som skal bruges til at rense for PFAS i det vand, vi pumper op til drikkevand.

”Det er en rigtig god nyhed, at man politisk har lyttet og anerkendt den store opgave, som særligt mindre vandværker står med, når de uforskyldt må håndtere regningen for PFAS. Nu får vandværkerne en nødvendig håndsrækning til at rense vandet eller etablere nye boringer, så de kan beskytte borgernes drikkevand mod PFAS de steder, hvor der er behov for det, uden det rammer økonomisk skævt” siger direktør i Danske Vandværker Susan Münster.

Hun peger på, at Danske Vandværker har arbejdet intenst på at få det til at ske. 

”Vandværkerne er jo ikke skyld i PFAS-forureninger, men det er dem, der står med problemet og skal finde tekniske løsninger, og der er kun et sted at sende udgifterne hen – nemlig til forbrugerne”, uddyber Susan Münster

Pengene kan både gå til rensning af vandet eller etablering af nye forsyningsledninger og boringer. Desuden afsætter handlingsplanen midler til at styrke rådgivningen af kommuner og vandforsyninger i forhold til PFAS.

Gødning, spildevandsslam og jord

Puljen til PFAS-ramte vandværker er en del af den samlede handlingsplan mod PFAS, som blev vedtaget torsdag aften. Ud over puljen til PFAS-ramte vandværker går der også 100 millioner kroner til det vigtige arbejde med at oprense punktkilder.

I aftalen bliver det også slået fast, at man vil se på at skærpe analysekrav for PFAS-indhold i jord. At behovet er presserende, gav Danske Vandværker udtryk for i et brev, som vi sendte til Miljøministeren i december sidste år.


”Danske Vandværker arbejder for, at kravene til indholdet af blandt andet PFAS i jord bliver tidssvarende. Derfor er det positivt at Miljøministeriet nu vil se nærmere på det. Det oplagte kan her være at se på hele fødekæden omkring krav til og tilsyn med udlæg af jord, så vi sikrer, at jorden ikke indeholder stoffer, der på sigt kan true grundvandet”, lyder opfordringen fra Susan Münster. 


Der bliver desuden fastsat bindende grænseværdier for PFAS i spildevandsslam til jordbrugsformål. Her bliver kvalitetskravet for spildevandsslam, der lægges ud på markerne, det samme som kravene til det maksimale indhold i jord, og dermed 5000 gange højere end grænseværdien for drikkevandet.


”Her kunne jeg ønske, at man have hævet ambitionsniveauet. Vi vil gerne være sikre på, at der ikke bliver lagt noget på markerne, som kan indeholde markant højere koncentrationer, end det vi ønsker at finde i grundvandet”, siger Susan Münster.  

Aftalen sætter også fokus på, at man lige nu ikke ved nok om anvendelsen af PFAS i gødning, og hvad det kan betyde for miljø og grundvand. Derfor skal projektet om PFAS i gødningsprodukter, som allerede er besluttet i regi af videnstaskforcen, styrkes.


Handlingsplanen lægger op til, at der bliver skruet op for intensiteten af overvågningen af grundvandet, hvilket er et positivt skridt i forhold til at sikre drikkevandet nu og i fremtiden.

Planen indeholder også et generelt forbud mod PFAS i tøj, sko og imprægneringsmidler. 

Der er i alt afsat 404 millioner kroner til PFAS-planen til og med 2027.

Handlingsplanen fokuser på at

  • Forbyde PFAS i tøj, sko og imprægneringsmidler til forbrugere i Danmark. Det foreslås at give erhvervslivet en overgangsperiode på et år af hensyn til at omstille produktionen. Det betyder, at forbuddet vil gælde fra 1. juli 2026.
  • Der afsættes en pulje på 110 mio. kr. til oprensning af PFAS i drikkevand.
  • Der afsættes en pulje på 100 mio. kr. til rensning af jord for PFAS.
  • Øge kontrollen af produkter – bl.a. med onlinehandel og i fysiske butikker.
  • Styrke overvågning af PFAS i vandmiljøet, i fødevarer og fødevareproducerende dyr.
  • Etablere partnerskaber med erhvervslivet samt sikre målrettet information til borgerne med letforståelige råd og vejledning.
  • Sikre viden om PFAS-niveauerne i den danske befolkning.
  • Rådgive kommuner og vandforsyningsselskaber om PFAS samt sikre viden om PFAS-niveauerne i den danske befolkning.
  • Arbejde for et generelt forbud mod PFAS i hele EU.

Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside

Udgivet 31. maj. 2024