Gå til indhold

Nitrat: Mange vandværker bliver ramt, hvis grænseværdien sænkes

Mange vandværker vil blive udfordret, hvis grænseværdien for nitrat bliver sænket. Det bekræfter et nyt notat, som Envidan har udarbejdet for Danske Vandværker og DANVA.

I notatet anslår Envidan, at henholdsvis 4 procent, 7 procent og 15 procent af den samlede drikkevandsforsyning fra almene anlæg vil blive påvirket af en ændring af grænseværdien til henholdsvis
25 mg/l, 10 mg/l og 4 mg/l. Historisk har flere vandværker, særligt i landbrugsområder, måttet lukke boringer på grund af for højt nitratindhold.

Notatet Nitrat i dansk drikkevand – omfang og konsekvenser ved nedsættelse af grænseværdien kan læses her.

Notatet bekræfter konklusionerne fra det sundhedsstudie, der kom sidste år. Her blev det konkluderet, at der er en stor samfundsøkonomisk værdi ved at sænke grænseværdien, og at mange vandværker vil blive ramt af en eventuel sænkning af grænseværdien: Nyt studie: Stor gevinst ved mindre nitrat i drikkevand.

Miljøministeren har på et samråd tilkendegivet, at der i løbet af foråret vil foreligge en ny vurdering, på baggrund af de nye oplysninger i studiet, af om kravværdien for nitrat skal sættes ned.

Danske Vandværker lægger sig op ad den kommende revurdering fra sundhedsmyndighederne

Udgivet 08. feb. 2024