Gå til indhold

Kommissorium og medlemmer til Vandreguleringsudvalg er nu på plads

Efter at forslaget til en ny økonomisk regulering for vandsektoren blev skrinlagt, har regeringen nedsat et nyt Vandreguleringsudvalg, der skal foretage et eftersyn af den økonomiske regulering.

Baggrund er, at vandsektoren står overfor nye opgaver som følge af blandt andet klimaforandringer og grøn omstilling, der kræver en ny regulering af området.

Vandreguleringsudvalget skal derfor se grundigt på sektorens økonomiske regulering, og om den giver muligheder for at tage hensyn til både miljø, klima, sundhed, forsyningssikkerhed og forbrugerpriser.

Udvalget kommer til at består af en række eksperter. Formanden for udvalget bliver Knud Pedersen, som er direktør i Andel og bestyrelsesformand for Radius. De øvrige medlemmer er:

  • Camilla Damgaard, NIRAS
  • Jette Bredahl Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU
  • Mette Asmild, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU
  • Peter Bogetoft, Department og Economics, CBS

    Desuden er der nedsat et kontaktudvalg, som rummer de væsentligste aktører på området, hvor Danske Vandværker også sidder med. Du kan læse kommissoriet for vandreguleringsudvalget her

    Vandreguleringsudvalget forventes at tage fat på sit arbejde medio 2024, og rapporten med de faglige anbefalinger skal være færdig i 2026.

    Udgivet 24. maj. 2024