Gå til indhold
Vandanalyse kolber

Hvad gør vandværket ved fund af PFAS?

Miljøstyrelsen har udarbejdet en checkliste over, hvad der skal gøres ved fund af PFAS-stoffer over grænseværdien: Ny tjekliste til korrekt håndtering af PFOS-forurening (mst.dk) 

Som supplement til Miljøstyrelsens checkliste anbefaler Danske Vandværker følgende:  1. Bestil straks en omprøve. Da kravværdierne for 4 PFAS stoffer er helt nede på 2 nanogram, er der en stor usikkerhed om analyseresultaterne, og det er derfor særligt vigtigt, at der følges op med en omprøve. 

2. Aftal med kommunen at udmelding tilforbrugereførst sker efter resultatet af omprøverne er kendt. 

Hvis det er muligt, kan vandværket overveje at lukke de værst ramte boringer og på den måde bringe vandkvaliteten afgang vandværk ned under kravværdien. Kan boring ikke lukkes, går vandværket i dialog med kommunen om, hvordan problemet kan løses. 

Kommunikationen med forbrugerne 

Kommunen er i forbindelse med fund af PFAS i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen vejleder blandt andet kommunen om, hvordan forbrugerne bør informeres. Men ligesom ved fund af andre uønskede stoffer i drikkevandet er det vigtigt, at vandværket selv meget hurtigt melder ud om resultaterne. Dette gøres på hjemmesiden og eventuel via en pressemeddelelse til lokale medier. Den kan du finde inspiration til her: Den gode pressemeddelelse — Danske Vandværker (danskevv.dk) 

Vandværket kan selvfølgelig også få hjælp til kommunikationen i sekretariatet. 

Vær opmærksom på, at den analyserapport i får fra laboratoriet ikke nødvendigvis angiver, at der er en overskridelse. Det skyldes, at der endnu ikke angives en sumværdi på analyserapporten for de 4 PFAS-stoffer, som har en ny kravværdi (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS).  

 

Udgivet 01. okt. 2021