Gå til indhold

Debat: Vi skal sikre danskernes drikkevand

Nu er der ikke mange dage tilbage af valgkampen, og snart ved vi, hvem der kommer til at sidde i Folketinget. Ifølge en undersøgelse fra Epinion er klimaforandringer, efterfulgt af rent drikkevand, det grønne spørgsmål, der bekymrer danskerne mest. Faktisk er det tyve procent, der er bekymrede for vores drikkevand.

Debatindlæg af Susan Münster, direktør i Danske Vandværker. Indlægget er bragt i Energy Supply 26. oktober 2022.

Folketingskandidater stillede skarpt på drikkevand

For at få drikkevandet på dagsordenen i valgkampen tog Danske Vandværkers landsformand, Jan Andersen, imod en række kandidater på sit lokale vandværk i Nordjylland. På mødet talte man om vandets vej fra boring til forbrugerens hane, vores fælles ansvar for at passe på grundvandet og de udfordringer, vi skal have løst på vandområdet. Interessen fra de potentielle folketingsmedlemmer viser, at udfordringerne med vores drikkevand optager sindene på tværs af partier.

Køreplanen er parat

Mens vi venter på valgresultatet, har Danske Vandværker udarbejdet anbefalinger til de kommende folketingspolitikere, som ikke alene vil være med til at fremtidssikre vores drikkevand, men også ruste vandsektoren til at tackle kommende udfordringer.

I juni offentliggjorde Miljøministeriet en rapport over udfordringerne for det danske grundvand. Den konkluderer, at vores grundvand er under pres, fordi der bliver fundet flere og flere uønskede stoffer i vores grund-og drikkevand. Noget må gøres, og i Danske Vandværker har vi længe ment, at vi har brug for en langsigtet og finansieret plan for beskyttelsen af vores postevand.

Danske Vandværker har givet vores bud på en plan, som også kan være med til at udvikle Danmark som grønt foregangsland for vandteknologiske løsninger.

Vi har fire overordnede anbefalinger

1: Grundvandsparker skal beskytte vores drikkevand
I dag er kun cirka én procent af vores samlede areal dedikeret til rent drikkevand gennem boringsnære beskyttelsesområder, BNBO. Fremover skal vi også have beskyttet strategisk vigtige indvindingsområder. Der bør etableres en række grundvandsparker, som er friholdt fra aktiviteter, der kan skade grundvandet. Vi tænker helt specifikt på brug af pesticider og andre forurenende stoffer, der kan havne i grundvandet. På områderne kan der rejses skov, etableres økologisk drift, vild natur eller opsættes anlæg til vedvarende energi. Og på den måde hjælper vi ikke kun drikkevandet, men sikrer også bedre natur, miljø, energi og klima. Vi skal populært sagt dyrke grundvand.

2: Effektiv og klimavenlig udnyttelse af vores vandressourcer
Vi risikerer på sigt at blive udfordret på vores grund- og drikkevandsressource på grund af klimaforandringer, byudvikling og befolkningsvækst. Selvom der i Danmark er langt til den massive mangel på vand, man ser i andre dele af verden, er vores vandressource så dyrebar, at det er vigtigt, vi udnytter den på en bæredygtig måde. Det kan for eksempel være ved at opstille mål for, hvordan vi mest effektivt udnytter vandet i industri og landbrug gennem standarder for virksomheders “water footprint” og gennem udvikling af todelte vandsystemer, hvor regnvand udnyttes i husholdningerne.

3: Investeringer i vand skal sikre job og velfærd
Går vi går forrest for drikkevandet, baner vi også vej for, at danske virksomheder udvikler nye teknologiske løsninger, som kan eksporteres til Europa, USA og andre dele af verden, hvor rent vand i tilstrækkelige mængder kun er noget, man kan drømme om. Vandforsyninger og industri skal spille tæt sammen, og der bør der afsættes flere statslige midler til investeringer i vandteknologi.

4: Bevar det demokratiske ejerskab til drikkevandet – og hyld det lokale engagement og ansvar
Dansk drikkevandsforsyning er baseret på en decentral model med små og store forsyninger. De mange forbrugerejede vandværker skaber lokalt engagement og giver os en effektiv og omkostningsbevidst forsyningsstruktur, hvor forbrugerne selv har indflydelse på de beslutninger, der træffes. Den model vil vi gerne styrke og bevare, hvorfor der er brug for en enkel lovgivning. Vi håber, et kommende folketing vil notere sig vores ønsker, så vi  kan bevare og drive en fortsat stærk forsyning af drikkevand. Vi ser frem til dialogen.

Udgivet 31. okt. 2022