Gå til indhold

Bedre beskyttelse af vores drikkevand på finansloven

Den netop indgåede finanslov løfter indsatsen for beskyttelse af vores drikkevand. Der bliver oprettet en grundvandsfond på 170 mio. kr. over fire år, og igangsat et arbejde med at fjerne administrative benspænd for vandværker og kommuner i arbejdet med grundvandsbeskyttelse.

Det hilses velkomment af DANVA, Danske Vandværker, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.

Og problemet er akut. 2021 tegner til at blive rekordår for fund af pesticidrester i vores grundvand. Over 60 pct. af prøverne af vores drikkevandsboringer indeholder nu pesticidrester. Derfor haster det med at få udrullet såkaldte Grundvandsparker i hele landet, hvor man beskytter de sårbare områder, hvorunder fremtidens drikkevand dannes, mod pesticider.

Direktør i DANVA Carl Emil Larsen udtaler

Det er stadig vanskeligere for vandselskaberne at finde nye kildepladser, fordi mere grundvand er påvirket af miljøfarlige stoffer. Derfor er det en glæde, at de folkevalgte for første gang har afsat midler i finansloven direkte til sikring af drikkevandet nu og i fremtiden. Jeg er dog helt bevidst om, at den afsatte pulje ikke har en størrelse, så den kan få en betydning i forhold til at finansiere erstatninger til lodsejere til gengæld for grundvandsbeskyttelse og sprøjtefrihed. Der skal mange milliarder til.

Direktør i Danske Vandværker Susan Mønster udtaler

Tak til aftaleparterne for at prioritere området. Der er tale om et vigtigt skridt, når det handler om at passe på grundvandet. Men vi ser det som en begyndelse, vi er ikke i mål endnu, for vi har brug for en bred og samlet indsats for at beskytte vores grundvand. I Danske Vandværker glæder vi os til at være med til at implementere aftalen.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Marie Reumert Gjerding udtaler

Jeg er rigtig glad for, at der er blevet lyttet og nu handlet på den kæmpe opgave vi har foran os med at beskytte vores drikkevand mod pesticidrester. Vi skal nu i gang med at etablere de første Grundvandsparker, hvor pesticider skal være bandlyst, og hvor der i stedet dyrkes økologi eller etableres natur. De første kommuner og vandværker er klar. De skal nu vise vejen, så vi over de kommende år kan få beskyttet alle væsentlige drikkevandsmagasiner.

Direktør i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond Kim Qvist udtaler

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond har positive erfaringer med fondskonstruktioner og brobygning til landmændene. Det er derfor med stor tilfredshed at Regeringen med støttepartier nu har set netop en fondskonstruktion, som det element der kan sikre næste generationer rent drikkevand. Vi bidrager naturligvis gerne i arbejdet med et så vigtigt element som sikring af drikkevandet til fremtidige generationer, i en kontekst hvor vi anvender arealet på en multifunktionel måde som sikrer alle aktører deres berettigelse.

Udgivet 06. dec. 2021