Gå til indhold

Udvidet gravedækning

Udvidet gravedækningsforsikring er en tillægsforsikring. Du bør tegne denne forsikring, hvis dit vandværk selv udfører, anviser eller fører tilsyn med gravearbejde.

Tryg police nr. 670 8.003.000

Anmeld skade

Forsikringen dækker

  • Det ansvar som kan blive pålagt vandværket som følge af fejl eller forsømmelser i forbindelse med gravearbejde

Undtagelser

Der er undtagelser, hvor den udvidede gravedækningsforsikring ikke gælder.

  • Hvis der er indgået en skriftlig aftale om evt. hæftelse kan vandværket blive pålagt et ansvar og dermed erstatningspligt for skader forvoldt af en selvstændig entreprenør
  • Hvis en entreprenør ikke har en erhvervsansvarsforsikring, hvis han er gået konkurs eller hvis han har lukket sit virke kan vandværket komme til at hæfte for en skade, som skyldes entreprenørens fejl eller forsømmelser

Det er erhvervs- og produktansvarsforsikringens police og betingelser der er gældende for denne forsikring.