Gå til indhold

Erhvervs- og produktansvar

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen er en del af basispakken, og den kan derfor kun tegnes sammen med all risk forsikringen og arbejdsskadeforsikringen.

Anmeld skade

Den dækker, hvis dit vandværk er skyld i, at der sker skade på tredjemand, forbrugere og deres ejendom.

Tryg police nr. 670-8.053.448

Forsikringen dækker

  • Hvis en person kommer til skade som følge af et fald fordi en stophane eller ventil stikker op af jorden
  • Hvis et pludseligt ledningsbrud resulterer i oversvømmelse og ødelagt indbo i kældre
  • Hvis et tørvejrsbrud forårsager underminering af en vej og et køretøj ødelægges under passage
  • Hvis en entreprenør ikke har haft mulighed for at indhente tegninger over kabler, ledninger, kloakker m.m. inden han udfører uopsætteligt arbejde, og der derfor opstår skade på tredjemands kabler, ledninger og kloakker i jorden.
  • Det direkte tab der opstår for tredjemands produkter og ydelser som følge af en defekt ved det leverede vand