Gå til indhold

Cyberforsikring

Trygs Cyberforsikring giver hurtig adgang til skadehjælp tilgængelig 24/7, 365 dage om året, og hjælper med at håndtere de it-tekniske, juridiske og PR-mæssige aspekter i forbindelse med et cyberangreb.

Anmeld skade

Dækning ved læk af persondata og tredjemands oplysninger
Hvis der sker et utilsigtet tab eller videregivelse af tredjemands oplysninger eller persondata (f.eks. kundedata) fra vandværkets netværk, dækker forsikringen omkostninger til at underrette berørte personer og relevante myndigheder, herunder Datatilsynet.

Omkostninger til advokatbistand og PR-konsulent
Hvis der foreligger et netværkssikkerhedsbrud eller en informationslækage – der kan f.eks. være tale om et læk af kundedata – dækker forsikringen omkostninger til advokatbistand, så de juridiske aspekter håndteres korrekt. Derudover dækkes omkostninger til PR-konsulenter, hvis det er nødvendigt for at beskytte vandværkets omdømme.

Rekonstruktion af data
Forsikringen dækker omkostninger til at genskabe data og software, som er tabt eller ødelagt ved et netværkssikkerhedsbrud eller informationslækage.

Afpresningsomkostninger
Ved en troværdig trussel om cyberangreb, f.eks. ved ransomware, dækker forsikringen omkostninger, herunder betaling af en evt. løsesum, for at afværge truslen.

I tilfælde af hackerangreb

I tilfælde af skade ring til døgnbemandet Cyber Incident-hotline på telefon nr.: (+45) 44 20 20 30.

(Alternativt backup-nr: +45 89875599).

Alternativt kan mail sendes direkte til Incident Team på email-adressen: cyber@ctplc.com

Bemærk, at betjening i Cyber Incident-hotline og Incident Team de første timer foregår kpå engelsk, hvorefter sproglig assistance på dansk vil blive tilknyttet sagen.

Hvis engelsk skaber udfordringer, kan der ved skadesanmeldelse pr. mail oplyses:

”Denmark, Danish please” så kan Incident Team sørge for, at dansk sproget assistance kobles på sagen tidligere.