Gå til indhold

Bestyrelsesansvar

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring er en tillægsforsikring, som dækker alle bestyrelsesmedlemmer på vandværket.

Anmeld skade

Den dækker erstatningskrav mod de enkelte medlemmers private formuer, på grund af fejl de har begået i arbejdet hos vandværket.

Tryg police nr. 674 80.002

Forsikringen dækker:

  • Den erstatning som medlemmet kan blive pålagt.
  • Retshjælp i form af dækning af udgifter til advokater, bistand og anden sagkyndig rådgivning, hvis der rejes et krav mod bestyrelsesmedlemmet.

Det er muligt at udvide forsikringen til også at dække underslæb. Det kræver dog at:

  • Alle bilag (både indtægter og udgifter) er underskrevet af mindst to personer tilknyttet vandværkets administration.

Ved de forskellige dækningssummer stilles følgende krav om medvirken
af registreret revisor:

Sum 1 mio. kr.: Der stilles ikke krav om registreret revisors medvirken
ved udarbejdelse af regnskab eller gennemgang af regnskab. Det
forventes, at regnskab gennemgås af intern revisor.

Sum 2 mio. kr.: Der stilles krav om udvidet gennemgang af regnskab af
en registreret revisor.

Sum 5 mio. kr.: Der stilles krav om egentlig revision udført af en
registreret revisor.

Udvidet gennemgang ved revisor og egentlig revision af revisor skal
udføres i overensstemmelse med god revisionsskik. For eksempel betyder en
egentlig revision blandt andet en kontrol og efterprøvelse af regnskabets
tal og oplysninger samt en efterprøvelse af værkets forretningsgange.
Revisor skal orientere værkets ledelse om det udførte i et revisionsprotokollat.