Gå til indhold

Arbejdsskade

Arbejdsskadeforsikringen er en del af basisforsikringen. Den kan derfor kun tegnes sammen med all risk forsikringen og erhvervs- og produktansvarsforsikringen.

Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig og skal tegnes for hver person, der er ansat på vandværket.

Tryg police nr. 655-140.649

Anmeld skade

Personskader skal meldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Klik her.

Brilleskader skal meldes direkte til Tryg. Klik her.

Forsikringen dækker

  • Personer der udfører arbejde for vandværket
  • Briller, høreapparater og lignende
  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.
  • Erstatning for tab af arbejdsevne
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte
“Arbejdsskader skal anmeldes til arbejdsskadestyrelsen. Brilleskader og lignende skal anmeldes til Tryg”
RTM Insurance Brokers Lars Henriksen Forsikringsmægler, RTM

For bestyrelsesmedlemmer skal der tegnes en separat ulykkesforsikring.

For at gøre brug af forsikringen er det en betingelse, at skaden opstår pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning.