Gå til indhold

Regionsvandrådsmøde Øst

I hver af Danske Vandværkers fem regioner findes der et regionsvandråd, som ledes af regionens bestyrelse.

Regionsvandrådet er et forum for erfaringsudveksling, information om ny lovgivning, målsætning og tiltag med henblik på at støtte vandrådene ude i kommunerne.

Regionsvandrådet mødes mindst én gang om året – ofte med deltagelse af relevante medarbejdere fra sekretariatet.

Udbytte

Formålet med regionsvandrådet er at sikre erfaringsudveksling imellem de enkelte vandråd i regionen. På den måde hjælper regionsvandrådet de enkelte vandråd med at hjælpe de enkelte vandværker.

Ud over erfaringsudveksling fungerer regionsvandrådene også som et samlingspunkt for vandrådene med indlæg fra formænd og andre relevante oplægsholdere.

Regionerne afholder også mindst ét årligt møde, hvor der bliver orienteret om aktuelle sager.

Program den 29. marts 2023

Mange kommuner er ved at opdatere deres vandforsyningsplaner, men hvad er processen for udarbejdelse af en vandforsyningsplan og hvad ønsker kommunen at opnå. Hvad kan vandværket og hvornår? Hvad er vandrådets rolle?

Kom og bliv inspireret til arbejdet i jeres vandråd og netværk med andre vandråd.

Dagsorden

Kl. 18.00 Spisning

Kl. 19.00 Vandforsyningsplanlægning i Køge Kommune

Kl. 19.30 Dialog om arbejdet i vandråd og vandværker med vandforsyningsplan

Kl. 20.00 Vandforsyningsplan, samarbejder og sammenlægning, hvad kan vandværket, Danske Vandværker.

Kl. 20.30 Vandrådene – Input/Nye muligheder at arbejde sammen på. Frivilligt

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 25. sep. 2023