Gå til indhold
Brandhane, hvor vandet har stået stille længe og er blevet brunt

Regionsvandrådsmøde Øst

I hver af Danske Vandværkers fem regioner findes der et regionsvandråd, som ledes af regionens bestyrelse.

Regionsvandrådet er et forum for erfaringsudveksling, information om ny lovgivning, målsætning og tiltag med henblik på at støtte vandrådene ude i kommunerne.

Regionsvandrådet mødes mindst én gang om året – ofte med deltagelse af relevante medarbejdere fra sekretariatet.

Invitation til Regionsvandrådsmøde Øst

Samarbejde omkring forvaltning af vores grundvand og planer for beredskab er højaktu-elle emner. Danske Vandværker Region Øst inviterer derfor til et inspirationsmøde til arbejdet i jeres Vandråd, hvor man udover at blive klogere på emnet også får rig lejlig-hed til at netværke med andre Vandråd.

Torsdag den 1. februar 2024
Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted

Dagsorden

Kl. 17.30 ”Sådan arbejder I med fysisk sikring af vandværket” – Indlæg v/Kenneth Lykke Karlsen fra Danske Vandværker, sekretariatet

Kl. 18.15 Spisning

Kl. 19.00 Grundvandssamarbejde – Sløjfning af brønde og boringer – hvordan kommer man i gang? Indlæg v/Leif Nygaard, Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune

Kl. 19.45 Sløjfning af brandhaner – hør om et nyt samarbejde mellem Odsherred Kommune og Vestsjællands Brandvæsen v/Dorte Bøge Sørensen

Kl. 20.30 Tak for i aften

Mange kommuner er ved at opdatere deres vandforsyningsplaner, men hvad er processen for udarbejdelse af en vandforsyningsplan og hvad ønsker kommunen at opnå. Hvad kan vandværket og hvornår? Hvad er vandrådets rolle?

Kom og bliv inspireret til arbejdet i jeres vandråd og netværk med andre vandråd.

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 18. jul. 2024