Gå til indhold

Bliv klar til NIS2

Præsentation af løsninger (gratis)

Hvad er forventninger til NIS2 og hvilke løsninger er relevante for jer? Dette kan du høre mere om på dette webinar.  

Med implementeringen af NIS2, vil ledelsen være forpligtet til at deltage i ansvaret for sikkerheden, og der vil være krav om implementering af tiltag som risikovurderinger, beredskabsplaner og awareness-træning af medarbejderne. 


Virksomheder skal desuden kunne dokumentere, at de nye tiltag gennemføres, og de har fremover pligt til at indberette kritiske hændelser, ligesom det er tilfældet med GDPR.


På nuværende tidspunkt ved vi, ikke hvilke vandværker der bliver omfattet af NIS2, men vi forventer at det bliver alle større vandværker. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at man tager stilling til IT-sikkerhed. 

Sårbarhedsanalyse, handleplan og en overordnet skitsetegning af vandværket til at skabe sig et overblik over systemer, enheder og forbindelser derimellem, er en god idé som de indledende trin. Men hvad skal der ske derfra? Det kan leverandører af forskellige løsninger, der kan hjælpe jer med at efterleve NIS2, fortælle dig om på dette webinar. 

Udbytte

Webinaret giver dig viden om hvilke løsninger, der gør jeres vandværk klar til NIS2. Forskellige leverandører fortæller om deres løsninger. 

Målgruppe

Webinaret henvender sig til driftsansvarlige og bestyrelsesmedlemmer, der står for den digitale sikkerhed på vandværket. 

Oplægsholdere

NIRAS / Anni Offersgaard 
NIRAS hjælper dig i din NIS2 strategi og vejen til at få styr på dit IT & OT miljø. NIRAS giver dig en indsigt i forskellige kriterier og sikkerhedsniveau et vandværk befinder sig i, rent systemmæssigt. Vi stiller skarpt på, hvor risikovillig du er, også i forhold til økonomi og vandværkets størrelse. Husk: Selvom du har samme størrelse som dit nabovandværk, er det ikke ens betydende med, at I har samme system setup inkl. alder og kompleksitet i anlægget. Derfor er NIS2 ikke en ”one size fits all” løsning. Se med, når NIRAS kommer med indhold og rådgivning til din sikkerhed hvad angår IT og OT miljø. 
 
TXOne Networks / Christian Søgaard og Ditlev Hindkjær 
TXOne Networks har udviklet cybersikkerhedsløsninger specifik for industrielle kontrolsystemer og driftsteknologimiljøer via OT-metoder med Zero Trust-teknologi. TXOne Networks arbejder med både producenter og kritiske infrastrukturoperatører for at udvikle praktiske og brugervenlige tilgange til cyberbeskyttelse. TXOne Networks tilbyder både netværksbaserede og endpoint-baserede produkter til at beskytte OT-netværket og kritiske enheder med dybdegående forsvar i realtid. 
 
TD-K / Niels Vestergaard
TD-K A/S er Danmarks førende leverandør af NIS2 revisioner til forsyningsbranchen. Vi hjælper jer med hele direktivet, ikke kun dele af det. Vores NIS2 arbejde er blevet godkendt af de førende brancheforeninger indenfor kritisk forsyning, hvilket har medført at vi har indgået samarbejde med bl.a. Danske Vandværker, Dansk Fjernvarme og Cirkulær. Dette sikrer jer den rigtige kvalitet i arbejdet, samtidig med, at der på jeres vegne er forhandlet en økonomisk fordelsaftale på plads. Vi anbefaler jer at vælge TD-K, hvis I ønsker at komme helt i mål med NIS2 direktivet, og ønsker at gøre det på en måde der er godkendt af eksperter. 
 
 
Holtec / Uffe Bo Jensen
HOLTEC vil guide dig gennem nødvendige trin for at opnå compliance med EU’s sikkerhedskrav, med særligt fokus på at integrere OT, IT og netværkssikkerhed. Undervejs vil vi vise, hvordan avancerede scanningsteknikker og tilpasning af systemer kan styrke din virksomheds sikkerhedsstruktur. Desuden vil vi forklare betydningen af løbende overvågning for at sikre, at sikkerhedstiltagene forbliver effektive. Endelig vil vi komme med forslag til , hvordan man kan forberede sig på nødsituationer med robuste beredskabsplaner, der sikrer hurtig reaktion og genopretning i tilfælde af hardwarefejl eller cyberangreb.

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette.

Ved webinarer


Det er en rigtig god idé at se vores webinarer sammen med resten af vandværkets bestyrelse, men HUSK at tilmelde alle, der deltager fra jeres vandværk. På den måde hjælper I os med at opretholde den lave pris på vores webinarer – til glæde for alle vores medlemmer – inklusiv jer selv. 
Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med webinaret kan blive optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler. Ved tilmelding samtykkes til deltagelse i dette. 

Udgivet 26. maj. 2024