Gå til indhold
Glas med rent vand i skovbunden

Partnerskabet for Bæredygtig Vandforsyning (Workshop)

Grundvandsdannelse og strømningsveje i vandløbsnære arealer 

Mange af de udfordringer, der præger myndigheders planlægning på miljøområdet, har at gøre med, hvordan vi bruger jorden. Jordressourcen og dens anvendelse er en afgørende faktor for blandt andet fødevareproduktion, tilgængelighed af vandressourcer, råstofudvinding, beskyttelse af biodiversitet, klimatilpasning og carbon capture etc. Det stiller store krav til arealernes multifunktionelle drift herunder udpegning af arealanvendelser på de bedst egnede tilgængelige arealer.

Hvem er vi?

Partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning vil sikre godt drikkevand fra godt grundvand – i dag og til vores børnebørn.
 

Ambitionen er at skabe og finde løsninger på et af Danmarks store samfundsproblemer – pesticider i grundvandet – så vi også i fremtiden kan drikke vand direkte fra hanen. 

Partnerskabet fokuserer på at finde både tekniske, politiske og økonomiske løsninger gennem tre overordnede temaer: 

  • Dyrk grundvandet
  • Dyrk naturen
  • Dyrk jorde

Du kan læse mere om Partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning, vores igangværende indsatser og underprojekter her: Link

Program

10.00-10.15 Velkomst og kort præsentation af partnerskabet og projektets formål
Region Sjælland

10.15-10.35 Præsentation af GEUS` feltarbejde og foreløbige resultater
Sachin/Bertel

10.35-10.55 GEUS` præsentation af projekt ved Løvenborg Gods
Tanja Denager, GEUS

10.55-12.00 Spørgsmål og drøftelse i plenum

FROKOST 12.00-12.30

12.30 – 12.50 Projekt på Fyn (GEUS, Region Syddanmark, Vand Center Syd)
Torben Sonnenborg, Troels Bjerre

12.50 – 13.10 Rambøll Modeltjek, Annette Rosenbom /Paul Thorn

13.10 – 13.30 Den nationale vandresourceopgørelse – påvirkning af vandløb ?
GEUS

13.30 – 13.50 Helhedsløsning for arealplanlægning i Region Sjælland, Andreas Aagaard Christensen, RUC

13.50 – 14.50 Synergi og erfaringsudveksling

14.50 – 15.00 Opsamling og afrunding

Der serveres frokost sandwich (angiv særlige behov), vand, kaffe/te, kage

Udgivet 16. jun. 2024