Gå til indhold
Christiansborg

Konference – Vand til Power-to-X

Roller, rammer og ressourcer i den grønne omstilling

Arrangementet er gratis for alle interesserede (Du behøver ikke at være medlem af Danske Vandværker eller Brintbranchen).

Vi står over for en kæmpe omstilling til grøn energi.
 
Den grønne energi skal blandt andet komme fra brint og fremtidens Power-to-X-anlæg. Men PtX kræver enorme mængder vand, af ultraren kvalitet, for at kunne realiseres. Det vand kan komme flere steder fra, blandt andet spildevand, overfladevand, drænvand og grundvand.  

Men hvordan sikrer vi, at der er vand nok til den grønne energiproduktion? Og at det vand, der bliver brugt, ikke skal gå fra andre væsentlige hensyn som drikkevand til forbrugerne, markvanding i landbruget og procesvand til industrien?  

Det dykker vi ned i på konferencen 21. maj, som afholdes på Christiansborg, i et samarbejde mellem Danske Vandværker og Brintbranchen. Her sætter vi også fokus på fremtidig regulering, og hvordan vi sikrer, at de to sektorer kan gå hånd i hånd.
Velkommen og intro
Dagens vært: Linea Søgaard-Lidell, Klima- Energi- og Forsyningsordfører (V) og moderator Esben Norrbom
Kick-off
Susan Münster, direktør, Danske Vandværker
Tejs Laustsen Jensen, direktør, Brintbranchen
Keynotes
Vand set fra et PtX-udviklingsperspektiv – Ulrik Torp Svendsen, Direktor PtX Development (Everfuel)
Når drikkevandsbranchen bliver bedt om at levere vand til PtX – Henrik Jordalen, Direktør (Vandcenter Djurs)
Opsamling v. moderator + spørgsmål fra salen
Forskellige typer vand – hvad egner sig til PtX? Rambøll (TBC)
Energistyrelsens indsats ift. vand til PtX – Energistyrelsens PtX-Sekretariat
Cases
Vand til PtX ved Kassø og Lolland – Alexander Reumert, PtX Analyst (European Energy) Når højtstående grundvand/eller drænvand er udfordringen – Lars Nørgård Holmegaard, Direktør (Lemvig Vand / Klimatorium)
Politisk debat
Linea Søgaard-Lidell, Klima- Energi- og Forsyningsordfører (V)
Lea Wermelin, Klima- Energi- og Forsyningsordfører (S)
Charlotte Bagge Hansen, miljøordfører (M)
Afrunding og networking
Udgivet 14. apr. 2024