Gå til indhold
Fællesskab og ejerskab og hænder

Generalforsamling
Region Syd

Mød op og gør din stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Syd holder generalforsamling.

Så er der igen mulighed for at møde op og gøre sin stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Syd holder generalforsamling. 

Onsdag den 7. juni 2023 på Agerskov Kro og Hotel, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov

Arrangementet begynder med registrering og kaffe kl. 16.30, hvorefter der er indlæg ved landsformand, direktør og Teknisk Forum. Dernæst er der middag, og herefter følger den formelle del af generalforsamlingen med dagsorden i henhold til regionens gældende vedtægter.

Forplejningen er gratis, men af hensyn til køkkenet bedes om tilmelding.

Tilmeldingsfrist senest den 24. maj.

Find dagsorden, program og info om deltagelse nedenfor.

Læs mere om generalforsamlingen i vores indkaldelse – klik her

Se årsrapport og budgetoplæg – klik her

Se vedtægter for Region Syd- klik her

Program

16.30 – 17.00 Ankomst, registrering og kaffe

17.00 – 18.15

 • Orientering om Danske Vandværker ved direktør Susan Münster og landsformand Jan Andersen
 • Indlæg fra Teknisk Forum

18.15 – 19.15 Spisning

19.15 – 21.30 Generalforsamling

Tilmelding
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og uden tilmelding. Deltagelse i frokosten er også gratis, men kræver tilmelding senest 24. maj 2023.

Dagsorden

Valg af stemmetællere

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved regionsformand Jens Peder Pedersen

3. Indkomne forslag

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse

6. Valg til regionsbestyrelsen – på valg er:

 • Christian Greve Hansen, tidl. Sønderjyllands Amt (villig til genvalg)
 • Nyvalg, tidl. Sønderjyllands Amt

7. Valg af 3 suppleanter – på valg er:

 • Nyvalg, tidl. Ribe Amt
 • Nyvalg, tidl. Vejle Amt
 • Nyvalg, tidl. Sønderjyllands Amt

8. Valg af revisor – på valg er:

 • Claus Brun Jørgensen, Tinglev (villig til genvalg)

9. Valg af revisorsuppleant – på valg er:

 • Gert Munck Sørensen, Vinding (villig til genvalg)

10. Valg af medlem til Teknisk Forum – på valg er:

 • Dennis Henneberg Schrøder, Hjerting (ønsker ikke genvalg)
 • Per Møller, Børkop (ønsker at udtræde af Teknisk Forum. Der skal vælges en ny
  for et år)

11. Valg af suppleant til Teknisk Forum – på valg er:

 • Henrik Jessen, Ølgod (villig til genvalg)

12. Eventuelt

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 24. sep. 2023