Gå til indhold
Hænder rækkes op

Generalforsamling
Region Nord

Mød op og gør din stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Nord holder generalforsamling.

Så er der igen mulighed for at møde op og gøre sin stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Nord holder generalforsamling. 

Lørdag den 6. april 2024 kl. 13.00 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping

Læs mere om generalforsamlingen i vores indkaldelse – klik her

Se årsrapport og forslag til budget – klik her

Se vedtægter for Region Nord – klik her

Vi glæder os til at se dig.

Program

11.30-13.00 Frokost

12.30-13.00 Registrering og udlevering af stemmesedler

13.00 Generalforsamling i auditoriet

  • Beretning for Teknisk Forum ved Morten Hansen, Teknisk Forum
  • Indlæg ved landsformand Jan Andersen og direktør Susan Münster
  • Ordinær generalforsamling

13.30-15.00 Ledsagerarrangement: Livet er ikke en sportsgren for tilskuere

18.00 Festmiddag


Tilmelding til generalforsamling, ledsagerarrangement, frokost, festmiddag og overnatning senest den 20. marts 2024

Dagsorden

Registrering og udlevering af stemmesedler fra kl. 12.30

1. Velkomst

2. Valg af stemmetæller

3. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Nils Bell, formand for Vodskov Vandværk

4. Teknisk Forum herunder valg af medlem samt suppleant

a) Årsberetning v/ Morten Hansen, Ulsted-Ålebæk Vandforsyning

b) Valg af medlem til Teknisk Forum – Per S. Havbro, Aars Vand (på valg)

c) Valg af suppleant til Teknisk Forum – Martin Bach, Øster Hurup Vandværk (på valg)

5. Indlæg ved landsformand Jan Andersen og direktør Susan Münster

6. Bestyrelsens beretning til godkendelse

7. Indkomne forslag (indsendes senest 15. marts 2024 jf. vedtægterne)

8. Regionens årsrapport for 2023 til godkendelse

9. Regionens forslag til budget for 2025 til godkendelse

10. Valg til bestyrelsen – på valg er:
Jan Andersen, Øster Hurup Vandværk 
Kjeld Andersen, Øster Brønderslev Vandværk

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen – på valg er:
Palle Larsen, Torup-V. Jølby Vandværk (1. suppleant)
Kurt Bak, Oue Vandværk (2. suppleant)

12. Valg af revisor og suppleant – på valg er:
Kjeld Jensen, Klarup Vand (villig til genvalg)
Martin Nystrup Andersen, Klit Vand (villig til genvalg)

13. Eventuelt

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 20. jul. 2024