Gå til indhold
Hænder rækkes op

Generalforsamling
Region Nord

Mød op og gør din stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Nord holder generalforsamling.

Du har nu mulighed for at møde op og gøre din stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Nord holder generalforsamling. 

Det sker:

Lørdag den 1. april 2023 kl. 13.00 på Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping

Find dagsorden og program nedenfor.

Læs mere om generalforsamlingen i vores indkaldelse – klik her

Se årsrapport og budgetoplæg – klik her

Se vedtægter for Region Nord – klik her

Program

11.30-13.00 Frokost

12.30-13.00 Registrering og udlevering af stemmesedler

13.00 Generalforsamling i auditoriet

  • Beretning for Teknisk Forum ved Per S. Havbro, Teknisk Forum
  • Indlæg ved landsformand Jan Andersen og direktør Susan Münster
  • Ordinær generalforsamling

13.30-15.00 Ledsagerarrangement: Historien om en mand der ikke bare sådan lige giver op

18.00 Festmiddag


Tilmelding til generalforsamling, ledsagerarrangement, frokost, festmiddag og overnatning senest den 20. marts 2023

Dagsorden

Registrering og udlevering af stemmesedler fra kl. 12.30

1. Velkomst

2. Valg af stemmetæller

3. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår advokat Gert Storkborg Jensen

4. Teknisk Forum herunder valg af medlem samt suppleant

a) Årsberetning v/ Per S. Havbro, Aars Vand

b) Valg af medlem til Teknisk Forum – Morten Hansen, Ulsted-Ålbæk Vandforsyning (villig til genvalg)

c) Valg af suppleant til Teknisk Forum – Martin Bach, Øster Hurup Vandværk (villig til genvalg)

5. Indlæg ved direktør Susan Münster og landsformand Jan Andersen

6. Bestyrelsens beretning til godkendelse

7. Indkomne forslag (indsendes senest 15. marts 2023 jf. vedtægterne)

8. Regionens årsrapport for 2022 til godkendelse

9. Regionens forslag til budget for 2024 til godkendelse

10. Valg til bestyrelsen

  • Palle L. Nielsen, Fjerritslev Vand (villig til genvalg)
  • Jan Olesen, Gistrup Vandværk (villig til genvalg)
  • Erik Jensen, Klarup Vandværk (villig til genvalg)

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen

  • Palle Larsen, Torup-V. Jølby Vandværk (1. suppleant)
  • Kurt Bak, Oue Vandværk (2. suppleant)

12. Valg af revisor og suppleant

  • Kjeld Jensen, Klarup Vand (villig til genvalg)
  • Martin Nystrup Andersen, Klit Vand (villig til genvalg)

13. Eventuelt

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 25. sep. 2023