Gå til indhold
hænder rækkes op i luften generalforsamling

Generalforsamling
Region Midt

Mød op og gør din stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Midt holder generalforsamling.

Så er der igen mulighed for at møde op og gøre sin stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Midt holder generalforsamling. 

Tirsdag den 23. april 2024 kl. 17.00 på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Læs mere om generalforsamlingen i vores indkaldelse – klik her

Se årsrapport og forslag til budget – klik her

Se vedtægter for Region Midt – klik her

Vi glæder os til at se dig.

Program

Kl. 16.55
Fremmøde (Pejsegårdens store sal)
Kaffe og drikkevarer til fri afbenyttelse i lokalet

Kl. 17.00
Regionsformanden byder velkommen og åbner mødet.

Kl. 17.05
Orientering ved Danske Vandværkers landsformand Jan Andersen og direktør Susan Münster

Kl. 17.45
Orientering ved Teknisk Forum, Region Midt.

Valg til Teknisk Forum

 • På valg som bestyrelsesmedlem er:
  Rune Hindsgaul Mikkelsen, Brædstrup Forsyning
 • På valg som suppleant er:
  Thorbjørn Madsen, Vildbjerg Tekniske Værker

Kl. 18.00
Aftenspisning i restauranten på 1. sal (opgang ved receptionen).

Kl. 18.45
Evt. Teknisk Forum fortsat.

Ordinær generalforsamling i Region Midt, jf. vedtægter.

Der serveres kaffe med tilbehør.

Afrunding. Tak for i dag. Kom godt hjem

Tilmelding

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og uden tilmelding. Af hensyn til bespisningen ønskes tilmelding senest den 16. april 2024.

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning

4. Indkomne forslag: Regionens vedtægter bringes i overensstemmelse med foreningens vedtægter (Genfremsættelse af vedtægtsændring fra generalforsamling 2023 jf. vedtægter)

5. Regionens regnskab (for 2023) forelægges til godkendelse

6. Regionens budgetoplæg (for 2025) forelægges til godkendelse

7. Valg af bestyrelsen. På valg er:

 • Niels Christian Ravn, Karup Vandværk
 • Morten Bugge, Odder Vandforsyning

8. Valg af suppleanter. På valg er:

 • Kaj Ole Larsen, Egsmark Strand Vandværk
 • Kim Winther, Faarvang Vandværk

9. Valg af revisor og suppleant

 • På valg som revisor er: Eigil Størum, Dyngby Strands Vandværk
 • På valg som revisorsuppleanter er: Tonny Pedersen, Hvam Vandværk

10. Eventuelt

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 23. jun. 2024