Gå til indhold
hænder rækkes op i luften generalforsamling

Generalforsamling
Region Midt

Mød op og gør din stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Midt holder generalforsamling.

Så er der igen mulighed for at møde op og gøre sin stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Midt holder generalforsamling. 

Lørdag den 22. april 2023 på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Den ordinære generalforsamling begynder kl. 10.00. Efter generalforsamlingen er der indlæg fra Teknisk Forum samt valg. Herefter er der frokost. Efter frokost er der orientering fra landsformand Jan Andersen og direktør Susan Münster. 

Deltagelse i arrangementet samt frokost er gratis.

Find dagsorden, program og info om deltagelse nedenfor.

Tilmeldingsfrist senest fredag den 14. april.

Læs mere om generalforsamlingen i vores indkaldelse – klik her

Se årsrapport – klik her

Se vedtægter for Region Midt – klik her

Program

10.00 Fremmøde (Pejsegårdens store sal)
Der serveres kaffe med tilbehør

Regionsformanden byder velkommen og åbner mødet.

Ordinær generalforsamling i Region Midt jf. vedtægter

Valg til Teknisk Forum

  • På valg som medlem er: Anders Kaa, Malling Vandværk
  • På valg som suppleant er: Thorbjørn Madsen, Vildbjerg Tekniske Værker

12.00 Frokostmenu
Spisning i restauranten på 1. sal (opgang ved receptionen)

12.45 Orientering ved landsformand Jan Andersen og direktør Susan Münster

13.45 Afrunding

Ca. 14.00 Tak for i dag. Kom godt hjem

Tilmelding
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og uden tilmelding. Deltagelse i frokosten er også gratis, men kræver tilmelding senest 14. april 2023.

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning

4. Indkomne forslag: Regionens vedtægter bringes i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

5. Regionens regnskab (for 2022) forelægges til godkendelse

6. Regionens budgetoplæg (for 2024) forelægges til godkendelse

7. Valg af bestyrelse. På valg er:

  • Willy Tang, Mårslet Vandværk (ønsker ikke genvalg)
  • Torben Nielsen, Tørring og Ølholm Vandværk
  • René Kvist, Ørum Vandværk

8. Valg af suppleanter. På valg er:

  • Kaj Ole Larsen, Egsmark Strand Vandværk
  • René Munck Nielsen, Låsby Korsvej Vandværk

9. Valg af revisor og suppleant

  • På valg som revisor er: Bernt Nielsen, Gassum Vandværk
  • På valg som revisorsuppleanter er: Gregers Thomsen, Thorning Vandværk

10. Eventuelt

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 04. okt. 2023