Gå til indhold

Generalforsamling
Region Fyn

Mød op og gør din stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Fyn holder generalforsamling.

Du har nu mulighed for at møde op og gøre din stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Fyn holder generalforsamling. 

Det sker:

Mandag den 17. april 2023 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Arrangementet begynder kl. 17.30 med aktuelle indlæg, som fremgår af programmet nedenfor. Generalforsamlingen begynder kl. 19.45 og er gratis at deltage i.

Inden generalforsamlingen vil der være middag, som koster 150 kr. Middagen skal bestilles i forbindelse med tilmeldingen senest den 10. april 2023.

Læs mere om generalforsamlingen i vores indkaldelse – klik her

Se årsrapport og budgetoplæg – klik her

Se vedtægter for Region Fyn – klik her

Program

17.00-17.30 Ankomst og registrering

17.30 Indlæg ved Ole Hansen og Henning Jensen, Teknisk Forum
Aktuelle emner inden for vandforsyning

18.00 Indlæg ved landsformand Jan Andersen
Samarbejde mellem vandværker

18.30 Middag

19.15 Indlæg ved direktør Susan Münster
Bæredygtige drikkevandsforsyninger

19.45 Generalforsamlingen begynder

Tilmelding: Middag koster 150 kr. Det er gratis at deltage i selve generalforsamlingen, men af hensyn til borddækning og kaffe bedes du tilmelde dig senest den 10. april 2023

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens årsberetning ved formanden

4. Regionens årsrapport for 2022 fremlægges af kassereren til godkendelse

5. Regionens forslag til budget fremlægges til godkendelse ved kassereren

6. Indkomne forslag:
Væde Stillebæk Vandværk A.M.B.A., Henrik Kressner:
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, også at arbejde for bedre, mere
stabil og først og fremmest brugervenlig IT.

7. Valg til bestyrelsen
Efter tur afgår:

  • Helge Rosendahl, Assensvejens Vandværk
  • Lars Pihl Fly, Brændekilde Vandværk
  • Bent Lollesgaard, Brobyværk Andelsvandværk

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen for 2 år

9. Valg af 1 revisor for 2 år. Valg af 1 revisorsuppleant

10. Teknisk Forum:

a) Valg af medlem til Teknisk Forum

b) Valg af suppleant til Teknisk Forum

11. Eventuelt

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 24. sep. 2023