Gå til indhold

Generalforsamling
Region Fyn

Mød op og gør din stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Fyn holder generalforsamling.

Så er der igen mulighed for at møde op og gøre sin stemme gældende i den regionale afdeling af Danske Vandværker, når Region Fyn holder generalforsamling. 

Onsdag den 24. april 2024 kl. 17.00 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Læs mere om generalforsamlingen i vores indkaldelse – klik her

Se årsrapport og forslag til budget – klik her

Se vedtægter for Region Fyn – klik her

Vi glæder os til at se dig.

Program

17.00-17.30 Ankomst og registrering

17.30 Indlæg ved direktør Susan Münster og landsformand Jan Andersen

18.20 Middag

19.00 Indlæg ved Ole Hansen og Henning Jensen, Teknisk Forum: Aktuelle emner inden for vandforsyning

19.45 Generalforsamlingen begynder

Tilmelding

Middag koster 150 kr. Det er gratis at deltage i selve generalforsamlingen, men af hensyn til borddækning og kaffe bedes du tilmelde dig senest den 16. april 2024.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens årsberetning ved formanden

4. Regionens årsrapport for 2023 fremlægges af kassereren
til godkendelse

5. Regionens forslag til budget fremlægges til godkendelse
ved kassereren

6. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag)

7. Valg af bestyrelsen

Efter tur afgår Thaya Sinnathurai, Morud Vandværk og
Jan Larsen, Strib Vandværk

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen for 2 år

9. Valg af 1 revisor for 2 år. Valg af 1 revisorsuppleant

10. Teknisk Forum:

a) Valg af medlem til Teknisk Forum

b) Valg af suppleant til Teknisk Forum

11. Eventuelt

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 16. jun. 2024